Die Ons Vader-gebed

Die Ons Vader-gebed

One of the most liberating experiences of my life was when I learned to pray so that my experience conformed to the words of Jesus rather than trying to make his words conform to my impoverished experience- RICHARD FOSTER.

DIE Ons Vader-gebed is ‘n geskenk en wanneer ons hierdie gebed gebruik om ons gebede te rig, vryf ons die olie van Jesus se opsomming van die groot gebod in ons harte in.

Ons leer ten minste vier dinge as hierdie gebed ons gebedslewe mentor.

  1. Ons leer om God as Vader te nader.

Ons begin met: ons Vader. Om God lief te hê beteken dat ons hom in ons gebede as Vader aanspreek. Dit staan sentraal in Jesus se onderrig van God –liefde van God en vir God.

  1. Ons leer wat Jesus regtig wil hê.

As ek iemand liefhet, het ek lief wat Hy ook liefhet. God se liefdesplan is dat sy Naam geheilig moet word. En dat dit ‘n konkrete werklikheid op aarde moet word. Ons word daagliks herinner om te verlang vir dit waarna God verlang. Gebuik die Ons Vader-gebed as ‘n raamwerk vir hoe ons liefde vir God in gebed uitgedruk moet word. Ons kan elke dag hierdie gebed bid en ons eie woorde aan die hake hang ons sê: Laat u Naam geheilig word en dink daaroor na. Die gebed gee struktuur, dit is solied en help om selfsugtigheid te voorkom.

  1. Ons leer om aan ander te dink.

Die gebed is nie ‘n God-alleen ding nie. Di is ook nie ‘n ek-alleen ding nie. Die gebed leer ons om ook vir ander te bid. Dit beteken ons bid dat andeR voldoende voorraad (brood) sal hê asook geestelike reinheid (vergwing van oortredings) en morel stabiliteit (vergifnis) sal hê.

  1. Ons leer wat almal nodig het

Ons leer laat ons begeer dat almal voorraad sal hê, vergifnis sal ontvang en dat ons versoekings gespaar sal bly. Ons het die gebed begin met God se Naam, sy koninkryk en sy wil. Ons wil hê dat God in die geskiedenis moet inbreek en alles weer sal regmaak vir almal van ons.  Dit beteken dat almal genoeg het om te eet, geestelike reinheid sal hê asook morele stabiliteit. Ons begin met wat Hy vir alle mense verlang. Deur die Ons Vader-gebed te bid, sluit ons aan by sy gebed vir hulle.

 

Gebed stop nie met Amen nie. Dit gaan oor in optrede. The Lord’s Prayer is not a prayer to God to do something we want done. It is more nearly God’s prayer to us to help Him do what He wants done (Frank Laubach)

Bid vir wat jou Vader wil hê, bid vir wat ander nodig het en leef Jesus se grsoot Gebod.