1

17 September: God is daar vir jou. – Jan van der Watt

Fil 2:12-30 (fokus 2:12-18)

ʼn Dominee sê eenmaal vir ʼn tuinier: “Broer, jou en die Here se tuin lyk mooi”.

“Ja, Dominee”, kom die antwoord, “Maar jy moes gesien hoe dit gelyk het toe die Here alleen hier gewerk het”.

Dit is eintlik ʼn diep storie hierdie. Die tuinier wil so bietjie krediet hê. Die mooi beddings en dinge is darem sy werk. Sy sweet het ook op daardie stukkie grond gedrup, en dit is reg so. Aan die ander kant wil die dominee weer sê dat ons niks sonder God kan doen nie. Altwee is ewe reg. Sonder die reën, grond en groeikrag van God kan daar niks wees nie, al werk die boer hoe hard. En tog verwag God van die tuinier om die saadjies in rye te saai en die bome te snoei, anders lyk dit ook nie soos dit moet nie. En die les: Jy en God is ʼn span!

Dit is aan hierdie twee sye van die lewe waaraan Paulus die mense in Filippi in 2:12-18 herinner. Hulle moet alles doen om soos God se kinders te leef, want “God self is by hulle betrokke” (2:12). Van Hom kan hulle alles verwag. Moet nooit jou eie verantwoordelikheid vergeet nie, maar onthou altyd dat jy nie alleen op jou lewenspad is nie.

God is dáár vir jou en jy moet dáár wees vir God: dit is die resep vir ʼn suksesvolle lewe.