9 Desember: Bly positief. – Jan van der Watt

1 Joh 2:18-3:10 (fokus 3:4-10)

Jy is wat jy dink. Wat in jou gedagtes aangaan omsluit en bepaal jou lewe… en die Here wil graag jou lewe omsluit en bepaal. Daarom wil Hy hê jy moet aan dinge dink wat Hom gelukkig maak (3:9).

Die lewe werk nou maar eenmaal so. As jy die hele tyd dink aan alles wat jy verkeerd kan doen, gaan jy juis foute maak. Jou kop gaan gedurig daarmee besig wees. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jy positief bly dink sal dit jou manier van doen ook word. As jy jou lewe beplan, moet jy konsentreer op wat die beste is om te doen. Jy moet fokus op wat jy reg gaan doen en nie op die foute wat jy miskien kan maak nie. En jy sal gou agterkom – die vrugte van positiewe denke is lekker om te pluk.

Ons moenie ons gedurig bekommer oor wat in ons geestelike lewens verkeerd kan gaan nie; dan vergeet ons dalk om aan die Here te dink. Ons moet positief bly. Ons moet bly fokus op wat die Here gelukkig sal maak en dit doen. Johannes gaan eintlik so ver om te sê dat Christene eintlik nooit sonde behoort te doen nie (3:9). Daarmee bedoel hy nie Christene is perfek nie. Wat hy sê is dat as ons so op die Here moet bly fokus en aan Hom moet bly dink, dat daar nie plek vir verkeerde gedagtes is nie. En as ons nie aan verkeerde dinge dink nie, sal ons dit ook nie doen nie.

Die Here self moet ons gedagtes en lewens omring. Plek vir sonde is daar dan nie