Apologetiek: Apologetiek en Evangelisasie

. —John Owen

Apologetiek: Apologetiek en Evangelisasie

[Apologetiek = Grieks Apologia = verdediging van die Christendom]

Alister McGrath het ‘n belangrike boek – Mere Apologetics – geskryf waarin hy op ‘n praktiese manier sê hoe gelowiges die Christelike geloof kan verdedig. Ek gaan ‘n hele paar blogs hieraan spandeer, want ek voel dit is ‘n belangrike taak vir gelowiges in ons sekulêre wêreld

Christelike apologetiek verteenwoordig ‘n ernstige en volgehoue betrokkenheid met “dié  vrae” soos gevra deur die kultuur, groepe mense en individue.

Ons moet wys dat die Christelike geloof betekenisvolle antwoorde op hierdie vrae het. Apologetiek berei die weg vir evangelisasie voor. Evangelisasie nooi mense uit om op die evangelie te reageer.

Jesus het dikwels die koninkryk van God met ‘n feesmaal vergelyk (byvoorbeeld Lukas 14:15 – 24). Apologetiek verduidelik vir mense dat daar wel ‘n fees gaan wees; dit sal wonderlik wees om uitgenooi te word. Hulle moet verlang na wat die Christelike geloof belowe. Die begeerte na iets gee die motivering om dit te ondersoek. Evangelisasie rig ‘n persoonlike uitnodiging om die fees by te woon. Beide is noodsaaklik vir die vervulling van die roeping van die kerk.

Apologetiek en evangelisasie vul mekaar aan, maar dit is nie dieselfde ding nie. Volgende keer gaan ons na die beperkings van apologetiek kyk.