Prof. Francois Tolmie

Prof. Francois Tolmie

francois_tolmie_100

Francois Tolmie is in 1959 in Keetmanshoop in Namibië gebore. Hy matrikuleer aan die Hoërskool Middelburg Kaap en gaan studeer daarna vir predikant. Hy voltooi sy teologiese opleiding aan die Universiteit van die Vrystaat waar hy later ook doktorsgrade in Nuwe Testament en Grieks verwerf.

Na ‘n kort tyd as predikant van die NG Gemeente Walvisbaai word  hy  beroep  as  dosent  in  Nuwe Testament aan die Fakulteit Teologie (Universiteit van die Vrystaat) waar hy tans professor in Nuwe Testament is. Hy stel veral belang in die Johannesevangelie en die Briewe van Paulus – waaroor hy al heelwat akademiese artikels en drie boeke geskryf het.

Afgesien van sy akademiese werk het hy ook verskeie populêr-godsdienstige werke geskryf, onder andere as medewerker van die Bybellennium. In 2006 het Francois saam met Prof Jan van der Watt aan die “Apokriewe” gewerk wat deur CUM (Vereeniging) uitgegee is. Hy is ook een van die vertalers van die Afrikaanse Bybel vir Dowes. Hy is getroud met Ansa en hulle het drie kinders en is tans die Dekaan van die Teologiese Fakulteit Universiteit van die Vrystaat.

 
Dr. Coen Slabber

Dr. Coen Slabber

oom_coen_3_100

 

Oom Coen, soos ons hom noem, kwalifiseer as ‘n mediese dokter vroeg sestigerjare, waarna hy in New York navorsing gaan doen. Hy spesialiseer as ‘n ginekoloog (infertiliteit) en word later aangestel as die dekaan, Mediese Fakulteit, Universiteit van Oranje Vrystaat. Hiervandaan is hy na Departement Gesondheid, waar hy uittree as Direkteur Generaal middel negentigerjare. Daarna het hy ‘n rukkie vir Deloitte en Touche gekonsulteer.

Hy is tans die bladbaas by die Bybelkennis.co.za en ‘n mentor vir almal. Oom Coen en sy vrou Martie is voltyds betrokke met werk en hulp in gemeenskappe. Hy is ‘n sprekende voorbeeld van iemand wat sukses bereik het, dit op 67-jarige leeftyd omgeskakel na betekenisvolle bydrae in die gemeenskap en kerk, sonder enige vergoeding.

Hy is getroud met Martie. Hulle het vier kinders. Oom Coen is ook tans ‘n medewerker by www.ekerk.co.za en ook baie betrokke by die Kankervereeninging.

 

 

 

 
Prof. Jan van der Watt

Prof. Jan van der Watt

Prof Jan van der WattJan van der Watt (Geb. 5 Nov 1952) matrikuleer in 1970 in Port Elizabeth, Daarna verwerf hy BA aan die Universiteit van Port Elizabeth en BA (Hons), MA, en DLitt (Grieks) en BD, Nagr Dipl Teol en DD in Nuwe Testament, alles met lof.

Hy begin sy loopbaan as dosent en hoof van die Departement van Nuwe Testament aan die Univesiteit van Fort Hare. In 1986 word hy aangestel as professor aan die Universiteit van Pretoria waar hy tans die hoof van die Departement Nuwe-Testamentiese Wetenskap is. Hy is ook persoonlike akademiese raadgewer van die rektor van die Christelike Universiteit van St Petersburg (Rusland) waar hy ook honorêre professor is. Hy was al gasdosent in lande soos Duitsland, Nederland, Oostenryk, Rusland, Amerika, Suid-Korea. Studente uit verskeie wêrelddele studeer ook onder sy leiding, bv. uit Rusland, Romenië, Suid-Korea, Thailand, Amerika, Hong Kong, Rwanda, Australië.

Hy is tans die hoogs-gegradeerde teoloog in Suid-Afrika wat permanent aan ‘n universiteit werk (die gradering word deur die Nasionale Navorsingsraad van Suid-Afrika gedoen). Hy was 8 jaar voorsitter van die Johannesseminaar van die wêreldliggaam van Nuwe-Testamentici. Hy het verskeie toekennings en erkenings ontvang, onder andere deur die Alexander von Humboldt Stigting (Duitsland), Centre for Theological Inquiry (Princeton, VSA), Tyndale Fellowship (Cambridge, Engeland),  bekroning deur die S.A. Akademie vir Wetenskap en Kuns en die Christelike boekhandelaarsvereniging van Suid-Afrika.

Onder sy byna 40 boeke en oor die 100 artikels tel Die Boodskap, Die Bybel A-Z, My eerste Boodskap, verskeie Bybelstudies oor bv 1 Korintiërs, 1 Johannes, boeke oor vergifnis, engele, gebed ens.

Hy is tentmaker-leraar by die Ned Geref gemeente Kemptonpark Oos en Faerie Glen (Pretoria) en aanbieder van ‘Verstaan jy wat jy lees?’ (Vrydagoggende 8h00) op Radiokansel.

Prof JaN en sy vrou Shereen

Prof Jan en sy vrou Shereen

 
Die waarde van die apokriewe en ou christelike dokumente

Die waarde van die apokriewe en ou christelike dokumente

Die invloed van die apokriewe boeke moet nie onderskat word nie. Die Christendom is nou min of meer 2000 jaar oud en vir verreweg die langste deel hiervan – tot ongeveer 1500/1600 nC – was die Ou-Testamentiese apokriewe deel van die Bybel. Daarna is dit deur die Protestante uit hulle Bybel uitgehaal, maar dit het nog steeds deel van die Rooms-Katolieke Bybel gebly. ‘n Mens kan dieselfde van baie Nuwe-Testamentiese apokriewe sê. Alhoewel die amptelike standpunt van die kerk was dat hulle nie deel van die Bybel is nie, het sommige Christene nog steeds van hierdie boeke bly lees.

ʼn Klompie voorbeelde uit die verlede

Hier is ‘n paar voorbeelde van die invloed wat die apokriewe in die loop van die geskiedenis gehad het:

  • Kenners van Shakespeare se werke het byvoorbeeld nie minder nie as 80 sinspelings op die Ou-Testamentiese apokriewe in sy werke aangetoon. Dit kan dalk toevallig wees, maar twee van sy dogters het selfs name van twee heldinne uit die apokriewe gehad – Judit en Susanna.
  • Die apokriewe het ook ‘n invloed op die skilderkuns uitgeoefen. Gedurende die Renaissance en daarna het skilders gereeld skilderye gemaak met tonele uit die apokriewe. Veral Judit, Tobit en Susanna was gewild.
  • In die musiek het die apokriewe ook ‘n invloed uitgeoefen. Händel het byvoorbeeld twee oratoria geskryf wat handel oor temas uit die apokriewe, naamlik oor Susanna en Judas Makkabeus (van wie ons in die Makkabeërboeke lees).
  • Die bekende lied “Kom dank nou almal God” wat in 1636 deur Martin Rinkart geskryf is en wat tot vandag toe nog in baie kerke gesing word, is gebaseer op woorde in die apokriewe boek Ben Sirag (50:22-24).
  • Die apokriewe het selfs vir Christopher Columbus gehelp in sy soektog na ‘n nuwe pad na die Ooste. Hy het ‘n gedeelte in 1 Esdras 4:41 (verkeerd) verstaan en daaruit afgelei dat net een sewende van die aarde se oppervlak uit land bestaan en dat die orige ses sewendes see moet wees. Daaruit het hy afgelei dat die oseaan tussen Europa en Asië (soos hulle gedink het) oorgesteek kan word. Hy het hierdie gedeelte ook aangehaal in sy pogings om die regeerders van Spanje oor te haal om hul finansieel te ondersteun.
  • Baie van die populêre voorstellings wat nou nog in die Christendom leef, is gebaseer op gegewens in die apokriewe. ‘n Paar voorbeelde: Die prentjies wat ons so gereeld op Kerskaartjies van Jesus se geboorte kry met ‘n os en ‘n donkie daarop is gebaseer op gedagtes wat in die apokriewe voorkom. Die quo vadis-legende, waarvolgens Christus vir die vlugtende Petrus vra waarheen hy gaan as hy uit Rome vlug, asook die voorstelling dat Petrus onderstebo gekruisig is, kom ook uit die apokriewe. Die gedagte dat Christus presies op middernag gebore is, is gebaseer op ‘n (verkeerde) interpretasie van ‘n gedeelte uit die Wysheid van Salomo (18:14-15).
  • Van die leerstellings van die Rooms-Katolieke kerk wat vir Protestante snaaks klink, kom uit die Ou Testament-apokriewe, byvoorbeeld dat vir mense wat klaar dood is, gebid kan word, of dat heiliges vir ʼn mens kan intree.
  • Van die feesdae van die Jode sou ons nie geken het as dit nie vir die apokriewe boeke was nie. Daarin word die geskiedenis vertel van waar die dae vandaan kom.
  • Daar word selfs vandag beweer dat die apokriewe boeke vir ons die venster oopmaak om die verskeidenheid van die Christendom in die eerste eeue te waardeer. Van die groepe, soos die Gnostici, wat hulleself ook as Christene gesien het, is deur die “algemene kerk” as dwaalleraars verklaar. Hulle het natuurlik ook geskryf (by Nag Hammadi is ʼn groot biblioteek van hulle in die vorige eeu ontdek) en ons kan dus sien wat hulle alles gesê het.

Skrywer: Proj Jan van der Watt