1

Besluite, besluite

“Listen to no man who has not listened to God.” –  A.W. Tozer

 

Besluite, besluite

Om besluite te neem, is een van die moeilikste dinge om te doen. Ons bid, ons sweet, ons lê wakker, ons huil. Hoekom hierdie vrees, slapelose nagte? Onsekerheid. Waarheen gaan ons besluite ons lei?

Ons wil onsself teen die verkeerde besluite beskerm – eintlik van die gevolge van ons verkeerde besluite. Ons wil nie net die opsies sien nie, maar die gevolge van elke opsie. As ek maar net toegang tot die toekoms kon kry.

 

 

God gee nie vir ons ‘n kykie op die eindstreep nie. Hy kon as Hy wou: Ek kondig vantevore aan wat later sou kom, lank vantevore al wat nog nie gebeur het nie (Jesaja 46:10). Nee, Hy doen iets beter: Hy gee vir ons ‘n blik op Homself. Ons hoef nie te weet wat in die toekoms gaan gebeur nie, want ons ken Hom wat die toekoms in sy hand hou. As ons die toekoms kon sien, sou ons nie meer vir Hom raaksien nie. As al wat ons sien God is, moet ons Hom vertrou.

 

God wys Hom aan ons as die almagtige, alwetende God wat vir ons en nie teen ons is nie. Hy wys vir ons dat Hy meer aan ons toegewy is as ons aan Hom. Hy belowe dat Hy ons nooit alleen sal laat nie en dat Hy tot aan die einde sal vasstaan. Hy verander nie; niks kan Hom dwarsboom nie. Hy sê: Moenie na die toekoms kyk nie, kyk na My.

 

Besluite is moeilik, want ons vertrou nie vir God met die gevolge van ons besluite nie. Ons plaas ons hoop op ‘n toekomsvisie en nie op Hom wat die toekoms in sy hand hou nie. My vertroue om besluite te neem hou direk verband met my vertroue in God self.