Bronne vir kategese bediening

O think, that he who was master of all heaven’s majesty came down to be the victim of all man’s misery! —C.H. Spurgeon

Bronne vir kategese bediening

Believe me … the Church of God will never be preserved without catechesis (Calvyn)

In J. I. Packer en Gary A. Parrett se boek Grounded in the Gospel sê hulle dat kategese ‘n integrale deel van die Christelike groeiproses is. Omdat kategese in baie gemeentes nie meer belangrik is nie, kry ons ‘n geleidelike toename in Bybelse ongeletterdheid.

My dear brother, learn Christ and him cricified – Martin Luther

 

Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê (Lukas 24:27)

Beide inhoud en proses moet aandag kry – dit gaan oor die wat wat geleer moet word en die hoe dit geleer moet word. Vir een gaan alles oor inhoud; vir die ander is al wat belangrik is die leerders en die proses wat gebruik word om hulle te leer. Mense skram weg van blote oordra van inligting; ander  wonder waaroor leerders krities sal dink as hulle nie ‘n voldoende kennisbasis het nie. Hieroor word baie gestry. Die antwoord is dat inhoud en proses ewe belangrik is en ewe veel aandag moet kry. Ons kommer oor inhoud is belangrik, maar ons moet ‘n gesonde opvoedkundige proses volg wat kritiese denke en onderskeidingsvermoë stimuleer. Opvoeding is nie indoktrinasie nie. Wat moet geleer word? Watter bronne en hulpbronne is beskikbaar?

Paulus verkondig die evangelie op plekke waar dit nie vantevore verkondig is nie. Hy sien die evangelie van Jesus Christus as die enigste ware fondament van ons geloof (1 Korintiërs 3:10 – 11). Daarom verdedig hy dit met al sy krag om te verseker dat die boodskap nie verdraai word nie. Die evangelie moet dus onder gelowiges en aan die wêreld daar buite verkondig word.