Category: Die Brief Aan Die Galasiërs

image_pdfimage_print

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (7)

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (7)

Galasiërs 6:1-10 Verdere vermanings

Paulus nader nou die einde van sy brief en soos sy gewoonte was, maak hy nou ‘n paar losstaande opmerkings. In hierdie geval bestaan dit uit ‘n klomp losstaande vermanings. Dit sluit egter nou aan by die voorafgaande aangesien dit alles te doen het met die vraag hoe die lewe van iemand wat onder beheer van die Heilige Gees lewe, in die praktyk lyk. ‘n Mens sou die reeks vermanings in twee kon deel.

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (6)

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (6)

Galasiërs 5:1-12 Moenie julle vryheid prysgee nie!

Hierdie gedeelte vorm die hoogtepunt van die reeks argumente waarmee Paulus in 3:1 begin het nie. Dit is nie ‘n verder bykomstige argument nie, maar eerder die afsluiting van al die sy argumente tot dusver. Op grond van alles wat hy tot sover gedikteer het (vgl. 6:11) doen hy nou ‘n baie dringende oproep op die gelowiges in Galasië: Moenie swig voor die dwaalleer en so die vryheid wat julle in Christus het, verloor nie!

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (5)

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (5)

Galasiërs 4:1-7: Mondig en onmondig

Paulus se vyfde argument sluit tot ‘n groot mate aan by dit wat hy in 3:21-29 gesê het. Die voorbeeld wat hy gebruik, is maklik om te verstaan: Gestel ‘n pa het in sy testament bepaal dat sy seun sy plaas kan erf, maar die pa gaan dood voordat die seun mondig is.

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (4)

DIE BRIEF AAN DIE GALASIËRS (4)

Galasiërs 3:1-5: Hoe die Galasiërs die Heilige Gees ontvang het

Paulus baseer sy eerste argument op dit wat die gelowiges in Galasië self ervaar het – iets waarteen hulle glad nie sou kon stry nie. Hy herinner hulle aan wat destyds gebeur het toe hy daar sendingwerk gedoen het.

image_pdfimage_print