Ds Dirk Venter

Dr Dirk Venter

Dirk Venter (Geb. 20 Oktober 1978) matrikuleer in 1996 in Ermelo.  Hierna studeer hy aan die PU vir CHO waar hy die grade BA en BA (Hons, Grieks) verwerf.  Hy verwerf ook die grade Hons Teol., MDiv en MTh (Nuwe Testament) aan die Universiteit van Pretoria.  Hy ontvang die grade telkens met lof.

Sy MTh studies, waarin hy ondermeer die tema “Paulus se teologie van geldelike bydraes in II Korintiërs” behandel het, is in 2008 onder die leiding van prof. Jan van der Watt voltooi.  Hy is tans besig met voorbereidings om verder te studeer in die Nuwe Testament en DV mettertyd ‘n PhD graad daarin te voltooi.

Dirk is in Nov 2003 as leraar in die Nederduits Gereformeerde Kerk gelegitimeer, en is sedertdien werksaam in die NG Gemeente Meyerspark in Pretoria.

 

 
Dr Danie Malan

Dr Danie Malan

Jammer vir die ongerief!!!. Inhoud nog nie beskikbaar nie
Dr Johan Smith

Dr Johan Smith

Jammer vir die ongerief!!!. Inhoud nog nie beskikbaar nie
Dr Stephan Joubert

Dr Stephan Joubert

stephan_joubertStephan Joubert dien al vir meer as ‘n dekade as ‘n professor in Nuwe Testament studies by die Universiteit van Pretoria. Hy het al meer as 40 akademiese navorsingspublikasies, 10 artikels vir publikasie in internasionale akademiese werke, sowel as ‘n magtige navorsingswerk oor die lewe van Paulus die lig laat sien. Hy was ‘n leraar by ‘n mega gemeente in Pretoria, en is steeds ‘n gesogte spreker by internasionale konferensies en seminare oor leierskap en die kerk.

Hy skryf ‘n weeklikse bydrae vir ‘n koerant in Gauteng, ‘n maandelikse bydrae vir ‘n Christelike glanstydskrif, en is ook die redakteur van ‘n groot internet kerk (24 000 besoekers). Stephan het reeds 47 Christelike boeke geskryf, en is ook die mede-vertaler van ‘n moderne Afrikaanse vertaling van die Bybel, welke bekroon is as die beste Christelike publikasie van die jaar in Suid-Afrika. Hy het ook reeds die Van Drimmelen medalje vanaf die Suid-Afrikaanse Raad vir die Wetenskap en die Kunste ontvang.