Die Bybel A-Z – Hermie van Zyl

‘n LESER vra:

Kan u dalk help asb – wat is die naaste of soortgelyke boek aan Die Bybel A-Z in Engels vir my Engelse studente?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Daar is werklik ‘n verskeidenheid van moontlikhede, maar ek noem vier wat m i min of meer vergelykbaar is met Die Bybel A-Z (red: Jan van der Watt; Christelike Uitgewers Maatskappy):

  • Pawson, D: Unlocking the Bible. A Unique overview of the Bible. (William Collins – filiaal van HarperCollins.)
  • The Baker Illustrated Bible Commentary. (Eds: Gary Burge & Andrew Hill; BakerBooks.)
  • NLT Study Bible. (Tyndale House Publishers.)
  • The People’s New Testament Commentary. (Eds: Eugene Boring & Fred Craddock; Westminster John Knox Press.) (Hierdie werk handel net oor die Nuwe Testament.)

Ek vertrou dat bg boeke die vraagsteller sal help in sy soektog. Hy sou self kon oordeel watter van hierdie werke die beste beantwoord aan sy oogmerke.

Skrywer:  Prof Hermie van Zyl