Die geeste in die gevangenis

image_pdfimage_print

Die geeste in die gevangenis – Francois Malan

Rudi vra:

Ek lees in 1 Petrus 3:19-20 dat Jesus na die geeste in die gevangenis gegaan het. My vraag is wanneer het dit presies gebeur? Daar word beweer dat dit gedurende die drie dae voor Sy opstanding was. Ek sal graag julle siening wou hoor.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Daar is verskillende verklarings vir die twee tekste, wat ek nie almal gaan bespreek nie. Die verband van die tekste is egter dat Petrus die gelowiges, wat vervolg word vir hulle geloof in Christus, wil versterk in hulle geloof. Hulle is gelukkig (makarioi geseëndes; NAV ‘beskou dit as ‘n voorreg’, 3:14) as God wil dat hulle ly (3:17). Dan word gewys na Christus wat ook onregverdig gely het (3:18). Daarna word verwys na die klein groepie wat gered is in Noag se tyd, ten spyte van die prediking wat hulle ontvang het gedurende die 120 jaar wat Noag aan die ark gebou het. Hulle is die voorbeeld wat Petrus vir die klein gemeentetjies voorhou om op God te vertrou soos Noag.

Die Griekse teks van verse 18,19 is in digvorm, en kan op verskillende maniere vertolk word. Ek noem een van hulle:

18c    doodgemaak na die vlees (NAV Christus wat as mens doodgemaak is)

         Lewend gemaak na die Gees (NAV maar deur die Gees lewend gemaak is.)

19    waarin Hy ook gegaan en aangekondig het aan die geeste in die gevangenis

(NAV En so het Hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig)

 

Hoewel beweer word dat dit gedurende die drie dae voor Jesus se opstanding gebeur het, is daar ook verklarings wat daarop wys dat Christus na die Gees lewend gemaak is, soos wat Hy was, voordat Hy mens geword het, en nou met ‘n Geestelike liggaam lewe, ‘n geestelike wese en nie meer ‘n vleeslike wese nie.

Waarin – ‘na die Gees’. Met dieselfde Geestelike lewe het Hy reeds in Noag se tyd gaan preek. Daarvoor het Hy Noag as aankondiger van die komende oordeel gebruik. Met Noag se getuienis en die 120 jaar wat Noag aan die ark op droë grond gebou het, het Noag die mense gewaarsku. Volgens Johannes 1:1-3 was Jesus die Woord van God, waardeur God alles geskep het, en alle profesieë en boodskappe van God in die Ou Testament is gelewer deur die Woord van God wat in die Nuwe Testament kom mens word het, en so God aan ons kom openbaar het en God se Woord self na ons gebring het.

3:20a Die mense van Noag se tyd het destyds nie geluister na die Woord van God wat deur Noag na hulle gekom het nie. Gedurende die lang tyd, 120 jaar wat hy aan die ark gebou het, het God in geduld gewag het met die sondvloed (vgl. Genesis 6). Die sondvloed was die oordeel van God oor hulle sondige lewe (Genesis 6:5-7; 11-13).

3:20b Slegs 8 mense uit die hele menslike geslag is gered – daarmee troos Petrus die klein huisgemeentes in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bitinië (1:1). Hulle ongelowige bure en familie praat kwaad van hulle asof hulle misdadigers is (2:12); hulle ly omdat hulle goed doen (3:13,14); hulle word aan ‘n vuurproef onderwerp (4:12,13). Maar soos Noag se groepie is hulle deur God uitgekies as sy eie volk, priesters van die Koning (2:9). Maar wat die einde van die ongelowiges, goddeloses en sondaars sal wees, soos in Noag se tyd, kan Petrus maar net vra (4:8). Intussen word alle ongelowiges, saam met die ongelowiges van Noag se tyd, gevange gehou (3:19) tot die oordeelsdag.

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print