Die getuienis van Johannes die Doper (3:22-3:30)

Die getuienis van Johannes die Doper (3:22-3:30) – Francois Malan

Die woordewisseling gaan oor die reiniging van sonde deur Jesus se doop en deur Johannes se doop. Waarskynlik is die Jood deur Jesus se dissipels gedoop, en hy sou dit beskou het as ‘n beter doop as die doop van Johannes.

 

Skrywer: Prof Francois Malan