Die Groot Geloofswoordeboek: Kettery

Die Groot Geloofswoordeboek: Kettery

Kettery is enige leer oor ‘n wesenlike deel van die evangelie wat deur die kerk verwerp is. Daar is baie afwykings wat as dwalings beskou word sonder dat dit regtig kettery genoem word. Maar dwalings oor belangrike sake, soos die Godheid of die mensheid van Christus, word kettery genoem.

Ons kry ook soms die onderskeiding tussen dwalings binne die geloof en dwalings wat die persoon uit die geloofsgemeenskap uit­sluit. Iemand sou anders oor die doop kon dink as die res van die ge­loofsgemeenskap, maar nog binne die gemeenskap aan­vaar word. Maar as iemand die opstanding van Jesus of die heils­betekenis van die kruis van Jesus verwerp, is dit ‘n dwaling wat hom of haar buite die Christelike geloofsgemeenskap stel. Dit sal dan kettery genoem word. Bekende ketterye in die vroeë kerk was die verwerping van die Goddelikheid van Christus én die verwerping van sy volle menslikheid.

SkrywerProf Adrio König