1

Die groot opdrag: vermenigvuldiging of byvoeging?

 

What is the greatest need in the Church today? … The one thing we need in Western Christendom is a deeper knowledge of God. We need to know God better (D. A. Carson).

 

Die groot opdrag: vermenigvuldiging of byvoeging?

“Sending capacity, not seeting capacity, should define a church’s “success in mission’ J. D. Greear

Jesus se siening van die kerk was nie ‘n groep mense om een leier bymekaar nie, maar veelvuldige leiers wat uitgaan in die krag van die Gees. Dink net aan die krag van ‘n kerk waar gewone lidmate weet wat die beteken om gevul deur die Gees te wees en om deur die Gees gelei te word. God se plan om Homself in die kerk te verheerlik was nie deur die nuutste kuns of duur geboue nie. Daar is niks verkeerd met hierdie dinge nie, maar die ware krag van die kerk kry ons in die Heilige Gees wat deur gewone mense beweeg as hulle sy teenwoordigheid in die strate uitdra.

 

Lukas gaan uit sy pad om te wys dat die grootste vordering in die verspreiding van die evangelie die gevolg is van die optrede van gewone mense. Kyk ons na die wonderwerke in Handelinge sien ons dat 39 van die 40 buite die kerk gebeur. Mense vandag moet toenemend buite die mure van die kerk bereik word. Daarom is individuele gelowiges gevul met die Gees vandag belangriker as ooit vantevore.

 

Dit beteken ook dat die kerk toenemend moet fokus op die bemagtiging en toerusting van gelowiges. Dit is baie bemoedigend om te sien hoe ons lidmaatgetalle groei, maar hierdie inkrementele groei gaan geen verskil maak aan die mense buite die kerk nie. Ons moet ons mense bemagtig om God se krag te vermenigvuldig daar waar hulle is.

 

God se koninkryk word uitgebou as ons leiers vermenigvuldig en uitstuur en nie almal vashou nie. Ons moet ons gemeenskappe met leiers vul – nie bekeerlinge nie, maar dissipels. Die grootste krag is nie as ‘n gemeente sy getalle vermeerder nie, maar as ons mense bemagtig en loslaat in die wêreld. Ons doel is nie ‘n klomp mense bymekaar om ‘n leier nie, maar ‘n fabriek van leiers wat uitgaan in die wêreld en oral nuwe gemeentes begin.