Die kerk se agterdeur

 

Party mense sê ons hoef ons nie oor die agterdeur te bekoomer nie-dit is God se probleem om die kerk vol te hou.Meeste mense glo dat as ons nie die agterdeur tomaak nie, gaan die keke leegloop. Ons bring mense deur die vooreur in die kerk in. Daar help ons hulle om betrokke te wees en te groei en verhoed so dat hulle weer deur die agterdeur uitgaan.

 

Dalende getalle by eredienste en dalende inkomste maak gemeentes bekommerd. Hoe kan ons die problem hanteer?

Jy kan nie die probleem hanteer as jy nie weet wie van die agterdeur gebruik maak nie.. Daeur fokudgroepe kan jy terugvoer uit die gemeente kry. Vra vrae soos:

  • Hoe lnk woon jy al eedienste in die gemeente by?
  • Waarvan hou jy in die gemeente?
  • Is daar iets wat verwarrend oor die gemeente is?
  • Is daar iets wa tjy hoop sal verander in die gemeente?
  • Enigiets wat jy wil byvoeg?

Jy soek vir temas en patrone uit die fokusgroepe. Jy kry gewoonlik unieke insigte uit hierdie groepe.

  1. Jy kan nie die probleem sonder meer aanspreeklikheid oplos nie.

Mense wil graag iewers in die gemeente verbind wees Hulle veklaar hulle bereidwilligheid om te help, mar nimand kontak hulle nie. Ons bestee baie tyd aan bemarking. Bedienings  advetrteer op die aankondigingsblaadjie, maar ons maak nie die verbinding tusen die persoon en die bediening waarin hy belsngstel nie.