1

Die Vrymesselaars – Hermie van Zyl

‘n Leser vra:

Kan iemand my meer vertel van die Vrymesselaars? Is dit van die duiwel?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Aangesien die Bybelkennis-webblad meer gerig is op die verstaan van die Bybel en verwante teologiese aangeleenthede, verwys ek die vraagsteller graag na onderstaande inligting op die internet waar daar uitvoerige uiteensettings oor die Vrymesselaarbeweging te vinde is.

Op Wikipedia se webblaaie kan omvattende artikels oor die Vrymesselaars geraadpleeg word, in Engels en in Afrikaans. Die Engelse een is meer volledig as die Afrikaanse een.

https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry

https://af.wikipedia.org/wiki/Vrymesselary

Op Bybelkennis se webblad (www.Bybelkennis.co.za) het daar wel ook ’n kort uiteensetting verskyn oor die Vrymesselaars. Sleutel “Vrymesselaars” by die soekblokkie in en die artikel van prof Francois Malan sal verskyn.

Ek vertrou dat bogenoemde inligting die vraagsteller se vrae oor die Vrymesselaars sal beantwoord.

Skrywer:  Prof Hermie van Zyl