Dr Wynand de Wet

Dr Wynand de Wet

 

Wynand de Wet (Geb. 25 Nov 1968) matrikuleer in 1968 in Witbank.  Na 2 jaar in die SA weermag verwerf hy BA te UNISA en aan UP met lof:  BD, MDiv en PhD (NT).
wynand_de_wet

Hy begin sy loopbaan as predikant te NG Gemeente Witbank, waar hy veral betrokke was by die onderlinge sorg-, jeug- en sendingbedieninge. Sedert 2002 het hy, sy vrou en 2 vriende Christian Development Trust (CDT) begin wat talle projekte in SA befonds het ter bevordering van die Evangelie.  Hy tree in hierdie tyd ook verskeie kere op radio op en lei in 2007 ‘n toer na Turkye, saam met prof Jan van der Watt as geestelike leier.

Hy was tydens sy studiejare betrokke as navorsingsassistent van prof Du Toit en Van der Watt en het later jare ook by UP in NT lesings aangebied van tyd tot tyd. Hy het oor baie jare ‘n Bybelskool in NG Witbank gelei en was ook betrokke by die opleiding van sendelinge in Mali en Thailand.

Hy spesialeer veral in koinonia (deelgenootskap in Jesus en met mekaar) en artikels wat al gepubliseer is fokus op hierdie tema. Hy het ook ‘n stelsel op gemeentevlak geimplimenteer wat op grond van koinonia-beginsels nuwe geestelike groei stimuleer.

Einde 2008 het hy en sy gesin na Ohio, Amerika, verhuis en dien hy tans as enigste leraar in die New Hampshire gemeente van die United Methodist Church.