Fasiliteer transformasie van die kerk

How diligently the cavalry officer keeps his saber clean and sharp; every stain he rubs off with the greatest care. Remember you are God’s sword, His instrument – Robert Murray M’Cheyne

 

Fasiliteer transformasie van die kerk

Om verandering te lei, is ‘n geleentheid, maar daar is altyd teenstand en hindernisse. Dit kan ‘n oop deur na ‘n nuwe begin wees, maar dit kan ook beteken dat ons daardie dinge waarvoor ons lief is, verloor. Jesaja en Israel bevind hulle in so ‘n tyd van verandering. Ussia, wat 52 jaar geregeer het, is dood. Jesaja word met ‘n nuwe openbaring van God gekonfronteer. Hy word skielik van God se grootheid bewus en dit maak hom nederig. Verandering gaan kom en Jesja weet nie wat dit gaan behels nie – hy voel kwesbaar. Ten spyte van sy tekortkominge nooi God hom om te help met die transformasie van die volk wat in ‘n krisis is (Jesaja 6). Hy hoor dat dit eers slegter sal gaan voor dit beter sal word.

 

As ons na hierdie gedeelte kyk, is daar ‘n paar betekenisvolle lesse vir ons:

  1. Leiers moet ‘n realistiese siening van huidige werklikhede hê. Sonder akkurate inligting sal ons toekomsplanne misluk. Jesaja het die hele landskap, insluitend sy eie tekortkominge, realisties beoordeel.
  2. Die leier het ook die vermoë om ‘n toekoms vol moontlikhede raak te sien in sy verbeelding. Hy fokus nie op al die moontlike beperkings nie.
  3. Die leier erken gereeld sy totale afhanklikheid van die Here. Doen hy dit nie, sal sy sukses beperk word tot dit wat hy self kan doen. Dit wat hy so bereik, sal nie volhoubaar wees nie.

 

Om doeltreffende transformasie van die kerk te fasiliteer vereis ‘n duidelike visie, hoop en ‘n opregte nederigheid.