Gebedstaal – Vraag

Gebedstaal

Vraag:

Is daar iets soos ‘n gebedstaal soortgelyk aan spreek in tale.

Prof Jan van der Watt antwoord:

Die Bybel ken nie iets soos ʼn spesiale gebedstaal nie. Gebed is om met God te praat. In die Joodse wêreld van Jesus se tyd was daar gewoonlik ook hardop gebid, al was dit soms fluisterend. In Romeine 8:26 lees ons egter dat ons soms sonder woorde kan raak, ja, dat ons nie weet wat om te sê nie. Dan sit die Heilige Gees ons gedagtes in woorde om vir God. Spreek in tale kan ook ʼn vorm van gebed wees, want as ʼn mens na 1 Korintiërs 14:2, 13-19 kyk, lyk dit of die spreek in tale plaasvind wanneer ʼn mens intense nabyheid aan God beleef. Die ervaring van die intieme verhouding mond dan in gebed by wyse van spreek in tale uit.   

 

Outeur: Prof Jan van der Watt