Geloof werk: Hebreërs 11

Preach Christ … He is the whole gospel. His person, offices, and work must be our one great, all-comprehending theme – Charles Spurgeon

Geloof werk: Hebreërs 11

Hierdie is waarskynlik een van die bekendste hoofstukke oor geloof in die Bybel. In hierdie heldesaal van gelowiges moet ons net oplet hoe dikwels hy die woord geloof gebruik. In vers 1 begin hy met ‘n definisie: Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. In vers 6 lees ons dat sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat Hy bestaan en dat Hy dié wat Hom soek, beloon.

 

Daarna beweeg die skrywer sistematies deur die annale van die verlossingsgeskiedenis om te wys dat die gelowiges van ouds geglo het. Let daarop dat ons elke keer ‘n naam lees (Abel, Henog, Noag …) gevolg deur geglo het en daarna ‘n werkwoord wat dui op optrede. Geloof wat God tevrede stel, gaan altyd met optrede gepaard. Dit is natuurlik die punt wat Jakobus ook maak. Dade/werke is die noodsaaklik vrug van geloof. Ware geloof lei altyd tot vrugte van liefde en gehoorsaamheid.

Omdat Abel geglo het, het hy ‘n beter offer aan God gebring …

Omdat  Noag geglo het, het … hy die ark gebou.

Omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek …

So kan ons hulle een vir een nagaan. Die boodskap van Hebreërs 11 is dat geloof elke keer met optrede gepaard gaan. Geloof lei tot werke.