Het Jesus waarlik opgestaan?

You never have to drag mercy out of Christ, as money from a miser. —C.H. Spurgeon

 

Het Jesus waarlik opgestaan?

William Lane Craig William Lane Craig is Navorsingsprofessor in Filosofie aan die Talbot School of Theology. Ek gaan baie gebruik maak van sy boekie: Did Jesus Rise from the dead.

Die Christelike geloof is op ‘n merkwaardige aanspraak gebou – ‘n historiese persoon, Jesus van Nasaret, het uit die dood opgestaan. Is dit ‘n geloofwaardige aanspraak? As ons hierdie aanspraak benader, doen ons dit gewoonlik met sekere aannames. In hierdie geval is daar twee van belang:

  • Die bestaan van God – daar is ‘n God.
  • Ons het heelwat agtergrondinligting oor die historiese Jesus – sy onderrig, sy lewe en sy kruisiging.

Enige studie oor die opstanding van Jesus moet twee stappe insluit:

  • Watter feite is daar wat verduidelik moet word?; en
  • Is Jesus  se opstanding die beste verduideliking van hierdie feite?

Daar is basies drie belangrike feite waaraan ons aandag moet gee:

  • Die ontdekking van Jesus se leë graf deur ‘n groep vroue die Sondag na sy kruisiging.
  • Jesus verskyn aan verskeie individue en groepe na sy dood.
  • Die vroeë dissipels se geloof dat God vir Jesus uit die graf opgewek het.

Alle historici aanvaar dat hierdie Jesus deur die Romeine tydens die Joodse Paasfees gekruisig is – hierdie is dus ‘n gegewe historiese feit. Wat het na Jesus se kruisiging plaasgevind? Hieroor is daar van vroeg af reeds ernstige meningsverskil.

Ons begin volgende keer deur na die leë graf te kyk.