Hoe soek ek antwoorde op geestelike sake?

The worst thing thou has to fear is the treachery of thine own heart. —C.H. Spurgeon

 

Hoe soek ek antwoorde op geestelike sake?

Kan jy praktiese advies gee oor hoe ek antwoorde op geestelike sake moet soek? Hierdie vraag is onlangs aan Lee Strobel gestel. Strobel sê dat hy vir homself drie beginsels gestel het – drie riglyne om hom te help.

  • Maak die soeke ‘n prioriteitsaak

Om antwoorde te kry, is te belangrik om dit sommer ‘n sporadiese soeke te maak.

Hierdie is dringende sake. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra (Jeremia 29:13).

 

  • Hou ‘n oop gemoed en volg die getuieis waarheen dit ook al mag lei

Wees so objektief as moontlik; raak onstlae van vooroordele. Net dan sal jy betekenisvolle antwoorde kan onderskei.Truth is so obscure in these times, and falsehood so established, that unless we love the truth, we cannot know it.” (Blaise Pascal).

  • As die getuienis in is, maak ‘n oordeel.

As God ‘n werklikheid is en Jesus is wie Hy sê Hy is, moet jy dienooreenkomstig reageer. Jy moet toelaat dat die feite dit wat jy glo, beïnvloed. Vra die God waarvan jy dalk nie seker is nie om jou te lei.

Strobel sê dat hierdie drie eenvudige beginsels hom gehelp het. Dan sal jy ontdek dat Jesus reg was toe Hy belowe het:Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word (Matteus 7:7 – 8).