Hou dit eenvoudig

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail – Ralph Waldo Emerson

Hou dit eenvoudig

Iemand het eendag vir Spurgeon, die bekende Engelse prediker, gevra of hy in ‘n paar woorde sy geloof kan opsom. Sy antwoord: “Yes, I can give it to you in four words: Jesus died for me.”  Die evangelie in ‘n neutedop is dat Jesus Christus vir ons sondes gesterf het, begrawe is en op die derde dag weer opgestaan het. Dit is die hoeksteen van ons geloof. As ons dus die evangelie met ander mense deel, moet ons hulle herinner dat Jesus vir hulle gesterf het en sy bloed vir hulle gestort het.

 

Paulus was ‘n briljante persoon soos duidelik uit sy briewe blyk. Hy het verskillende kulture verstaan. Kyk maar net na sy optrede in Atene (Handelinge 17). Hy sou mense intellektueel kon oortuig, maar luister wat hy sê: Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde (1 Korintiërs 2:1 – 2).

Ons kan die verspreiding van die boodskap van die evangelie verhinder deur dit te ingewikkeld te maak. Onthou altyd dat dit die eenvoudige, kragtige, tog diepgaande, boodskap van die kruis van Christus is wat die krag het om lewens te verander.  As jy die evangelie verkondig, is dit goed om een woordjie wat die besigheidsmense graag gebruik, te onthou: KISS – Keep It Simple, Stupid.