Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld.

 

If God were small enough to be understood, he wouldn’t be big enough to be worshipped (Evelyn Underhill). 

Kom Ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld.

Die mens as beeld en verteenwoordiger van God: Wat beteken dit? Beeld is soos ‘n spieël wat God se liefde in die wêreld in weerkaats. Dit bring orde en vrugbaarheid na die tuin waarin God die mens geplaas het. Hierdie projek het tragies skeefgeloop as gevolg van die mens se trots en sonde. Maar hierdie roeping – om beeld van God in die wêreld te wees – is nooit teruggetrek nie. Die psalms, soos ons almal, is terdeë bewus van die donkerte in die mens se hart.

Maar ‘n psalm soos Psalm 8 herinner ons aan hierdie roeping van die mens:

 

Wat is die mens dan dat U aan hom dink, die mensekind dat U na hom omsien?

U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon,

U laat hom heers oor die werk van u hande, U het alles aan hom onderwerp:

Skape en beeste, alles: selfs die diere in die veld (vers 5 – 9).

Dit maak nie dat die mens nou “heer van die skepping” is nie – dat hy op ‘n arrogante manier kan optree nie. Nee, hierdie psalm begin en eindig met ‘n oproep vir lof:

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde (vers 2 en10).

As die mens die rol wat God aan hom toegeken het – om namens Hom die wêreld te versorg – uitvoer, beteken dit nie dat ons nou God se rol oorneem nie. Dit beteken net dat ek in nederigheid en gehoorsaamheid die rol wat God aan my toegeken het, uitvoer. Ware trots sal wees om hierdie roeping wat God self aan my toegeken het, te weier. Dit wys dat ek dink dat ek beter as God weet wat die doel is waarvoor Hy my hier in die wêreld geplaas het.