Maak ‘n verskil

Satan will come on with new temptations when old ones are too weak. In a calm prepare for a storm. —Thomas Brooks

Maak ‘n verskil

Weer een van Bill Easum se stukkies.

Die wêreld is vol kerkleiers wat van dag tot dag voortploeter sonder enige idee oor hoe om die wêreld ‘n beter plek te maak. Hulle doen wat ander wil hê hulle moet doen – asof dit is waarvoor God hulle daar geplaas het. Dit is nie God se plan nie. God roep ons en gee aan ons ‘n rol om in sy koninkryk te speel.

Die probleem is ons siening van ons roeping. Leiers sê dikwels dat hulle geroep is. Vra jy hulle waarvoor hulle geroep is, antwoord hulle: Om ‘n leier te wees. Dit is nie goed genoeg nie.

Elke wettige roeping kom met ‘n spesifieke missie. Van Abraham tot by die apostels tot by ons vandag roep God ons om iets spesifiek te doen. As jy die wêreld ‘n beter plek wil maak en as jy nie net gemiddeld wil wees nie, dink diep oor jou roeping. Hoekom het God jou in die eerste plek geroep? Dit sal jou lewe verander. Mark Driscoll beskryf sy roeping soos volg: I was called to plant a thousand churches in my life time.

Moenie tevrede wees met wie en waar jy in die lewe is nie. Elkeen kan meer wees as wat hy is en kan meer bereik as wat hulle dink hulle kan. Maar waar begin ons? Maak seker van jou roeping.