Meer liefde in die gemeente

The palest ink is better than the best memory. ”-  Chinese Spreekwoord

Meer liefde in die gemeente

Een van dié belangrikste faktore vir die groei van die koninkryk van God en die groei van die gemeente is liefdevolle Christene. Gemeentes moet gemeenskappe van liefde wees. Dit is liefde wat mense bereik. Jy kan nie mense in die koninkryk in argumenteer nie. Met liefde kan jy hulle in die koninkryk kry.

Hoe doen jy dit? Rick Warren sê met drie stappe:

  • Aanvaar almal

Daar is gemeentes wat uit geestelike snobs bestaan – ons het dit en julle nie. Hoekom sukkel ons so om ander te aanvaar? Omdat ons glo aanvaarding en goedkeuring is dieselfde ding. Jy kan iemand aanvaar sonder om sy lewenstyl goed te keur.

Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God (Romeine 15:7).  Dit is waar ons begin: aanvaarding. Kweek ‘n gesindheid van aanvaarding in die gemeente. Die gemeente is ‘n hospitaal vir sondaars en nie ‘n hotel vir gelowiges nie. ‘n Gemeente is ‘n plek waar mense groei. Waar jy was, is nie belangrik nie. Wat belangrik is, is waar jy nou is en of jy vir Jesus ken.

  • Waardeer almal

Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as die ander. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander (Filippense 2:3 – 4). Waardering is meer as blote aanvaarding. Kry iets wat jy van hou en nie net aanvaar nie. Sê dit vir hulle. Onthou: dit sou ‘n vervelige gemeente gewees het as almal dieselfde persoonlikheid gehad het.

  • Bevestig almal

Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan (1 Tessalonisense 1:11) As mense struikel, moenie kritiseer nie – wees langs hulle. Wees ‘n bemoediger en nie ‘n veroordelaar nie. Jy het net een geleentheid om ‘n eerste indruk te maak. Maak seker die gemeente is vol mense wat die Here liefhet en dit op hulle gesigte wys. Groet mekaar. Glimlag.

Niks kan ‘n gemeente gevul met liefde terughou nie. Maar dit gebeur nie toevallig nie – elke lidmaat moet daaraan werk. Almal dra by tot die atmosfeer in die gemeente. Liefde trek mense van buite in. God wag vir ‘n gemeente wat al sy mense onvoorwaardelik liefhet.