Nagmaal aan kinders

Nagmaal aan kinders – Jan van der Watt

Pierre vra:

Ek bly in Australië en ons is dank die Hemelse Vader geseënd om in n Afrikaanse Kerk te wees. Ek het laas Sondag dat my twee kinders van 9 en 10 jaar oud Nagmaal gebruik. Dit was nie in my kerk toegelaat in Suid Afrika voor hulle voorgestel is nie, en wat my omgekrap het aangesien Jesus ook vir hulle gesterf het en nie net vir volwassenes nie. Vind ook nêrens in die Bybel dat kinders verbied om Nagmaal te gebruik nie. Volgens my is dit net reëls wat deur die kerk gemaak is.

Antwoord:

Prof Jan van der Watt antwoord:

Jy is reg – die nagmaal word nie vir kinders verbied nie. Die argument teen kinders berus gewoonlik op 1 Korintiërs 11 28 ‘ Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink.29Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie’. Voor jy eet moet jy jouself eers beproef. Van die kerke het geredeneer (en redeneer nog) dat ‘n kind nie so ʼn oordeel kan maak nie. Daar moet eers gewag word tot jy ouer is. Ander het geargumenteer dat jy eers katkisasie moet deurloop sodat jy goeie kennis kan opdoen – dan kan jy die oordeel maak. Dit is egter kunsmatig en ʼn mens kan nie in die algemeen sê wanneer iemand reg is om die keuse te maak nie. Die belangrike dus: die kind moet weet waarom dit gaan en moet verstaan wat hy of sy doen.

Outeur: Prof Jan van der Watt