Newe-effekte van wysheid

Newe-effekte van wysheid

Wie my het, het raad en behaal sukses, ek verleen insig, ek is die een wat die mag gee …met my hulp heers die mense wat mag het … Wie my het, het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings. Wat ek vir jou lewer is beter as goud, selfs fyn goud; wat ek inbring is meer werd as die suiwerste silwer (Spreuke 8:14, 16 en 18 – 19)

Al die dinge wat lei tot sukses – die regte plan, die strategiese vermoë om dit uit te voer (goeie oordeel), en die moed om dit uit te voer (mag) – is deel van wysheid. Alles wat ons bereik is die gevolg van die newe-effekte van wysheid.

Die wyse is prakties. Ware wysheid sien sukses as net ‘n newe-produk en nie die belangrikste doel nie. Wysheid bring duursame en blywende rykdom wat beter is as fyn goud. Ware wysheid lei tot voorspoed, maar voorspoed is nooit die wyse man se doelwit nie. Die wyse man doen wat hy doen, nie omdat dit bevredigend is of omdat dit werk nie, maar omdat dit reg en liefdevol is teenoor God en sy skepping is.. sukses mag kom of nie, maar dit is nie die punt nie. As jy sukses as ‘n newe-produk sien en nie die hoofdoel van wysheid nie, dan is jy inderdaad wys

Even if your hands shall flow with gold, yet over you gold shall have no dominion (J.R.R. Tolkien: the Fellowship of the Ring.)  Is jy oormatig bekommerd oor resultate en praktiese sukses?

Sonder God se wysheid is daar geen sosiale orde nie. Selfs diegene wat hom nie erken nie, is daarvan afhanklik. Gee aan ons wyse leiers. Gee aan ons vrede sodat ons U en ons naaste .met vreugde kan dien.