Ons bid vir Christus se wederkoms – wat van sy eerste koms?

image_pdfimage_print

God would never permit any evil if he could not bring good out of evil. —Thomas Watson

Ons bid vir Christus se wederkoms – wat van sy eerste koms?

In Handelinge 1:1 – 11 som Lukas vinnig sy evangelie op – verse 2 – 5. Nie minder as agt sleutelgebeure word in hierdie paar verse beskryf nie: die onderrig en optrede van Jesus; die uitverkiesing van die apostels; Jesus se lyding; Jesus se verskynings na sy opstanding; Hy eet saam met hulle; sy opdrag aan hulle om sy getuies te wees; die belofte van die gawe van die Heilige Gees; Jesus se hemelvaart.

 

Lukas doen moeite om hierdie gebeure met dié van Elia te koppel.  Elia is in ‘n stormwind op – die hemel in (2 Konings 2:9 – 22) – terwyl sy opvolger Elisa alles aanskou.  Volgens Joodse tradisie sou Elia voor die koms van die Messias kom om alles vir die Messias voor te berei. Daarom word ‘n plek vir Elia by elke Paasmaaltyd gedek.

In Handelinge 1 laat Lukas vir Jesus van die toneel verdwyn, sodat die Heilige Gees op sy volgelinge kan neerdaal. So word Jesus se volgelinge bemagtig om sy werk voort te sit. Die apostels verstaan dit nie.  Daarom vra hulle: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig?  Jesus antwoord hulle: Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie.

Ja, Jesus gaan weer die koninkryk van Israel oprig, maar nie op die manier wat hulle gedink het nie. Hulle sal krag van die Heilige Gees ontvang om uitgestuur te word  in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Hulle sal nie die grootheid van Israel verkondig nie, maar hulle sal verklaar dat God heers oor diegene wat Jesus as Messias aanvaar het.

Vers 9 – 11 is eintlik komies.  Nadat hulle gehoor het dat Jesus sê dat hulle in Jerusalem moet bly totdat hulle die heilige Gees ontvang het, sien hulle hoe Jesus in ‘n wolk weggeneem word – hulle kyk stip na die hemel. Skielik verskyn twee mans in wit klere en vra vir hulle: Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.

Gebeur dit nie met ons ook nie? Ons staan en opkyk na die hemel en wag op die wederkoms van Jesus. Ons bid vir die wederkoms, maar in die proses vergeet ons dat Jesus reeds hier was. Jesus wil hê dat ons die Heilige Gees moet ontvang en getuig van God se heerskappy.

image_pdfimage_print

You may also like...