Oorwin versoeking (3)

 

Sooner could a fish live upon a tree than the wicked in Paradise. —C.H. Spurgeon

 

Oorwin versoeking  (3)

Ons het gesê dat daar drie bronne van versoeking is: ons natuur, die duiwel en die wêreld. Ons kyk vandag na die tweede bron van versoeking.

 

  • Die duiwel

You can’t stop the birds from flying over your head. But only let them fly. Don’t let them nest in your hair – Matin Luther

Ons moet altyd onthou dat Jesus Christus self versoek is. Die Hoëpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers in elke opsig net soos ons aan die versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie (Hebreërs 4:15).

Ons moet versigtig wees om te sê dat God ons versoek het: God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie (Jakobus 1:13). God toets ons wel. So sien ons dat Hy Abraham getoets het toe Hy hom beveel om vir Isak te offer. Maar God se toetsing is ontwerp om ons nader aan God te bring.

 

Hoe kan ons versoeking oorwin? Ons moet by Jesus leer. Die duiwel beteken die lasteraar – hy laster en verdraai die waarheid van God. Satan beteken teenstander – hy staan teen die saak van God en sy kinders. Julle is kinders van die duiwel; hy is julle vader, en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af ‘n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en die vader van die leuen (Johannes 8:44).

 

God het aan die duiwel die vryheid gegee om die wêreld te beïnvloed. Die duiwel se invloed word eers by die finale oordeel beëindig. Sonde kry ‘n vastrapplek in ons lewens as ons die vals toekoms wat hy voorspel, aanvaar.

 

In Matteus 4 lees ons van Jesus se versoeking in die woestyn. Die eerste versoeking gaan oor kos: verander die klippe in brood. Hierdie was ‘n wettige behoefte – vir 40 dae het Jesus niks geëet nie.  Dit was egter ‘n onwettige manier om in sy behoeftes te voorsien – om sy mag te gebruik om klippe in brood te verander. Jesus gebruik slegs sy mag as Hy deur die Vader gelei word om dit te doen. Uit my eie kan Ek niks doen nie: Ek oordeel soos Ek dit van die Vader hoor, en my oordeel is regverdig, omdat dit nie my wil is wat Ek nastrewe nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het (Johannes 5:30). Satan probeer dus vir Jesus te verlei deur ‘n wettige behoefte op ‘n onwettige manier te hanteer. Jesus haal die Skrif aan: ‘n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Brood bring slegs tydelike verligting van honger, maar God se Woord is voedsel wat vir ewig hou.

 

Die tweede versoeking is om van die hoogste punt van die tempel af te spring. In hierdie geval haal Satan self die Skrif aan – Psalm 91:11 – 12. Hy doen dit egter buite konteks. Sulke mense is vals apostels; hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. En geen wonder nie! Satan self doen hom voor as ‘n engel van die lig (2 Korintiërs 11:13 – 14). Die Bybel kan maklik verdraai word. Die Satan versoek Jesus om God te toets. Die sterkste wapen hierteen is God se woord  wat ‘n beter toekoms aan ons belowe.

 

Die derde versoeking was dat Jesus al die koninkryke kon kry as Hy net die duiwel aanbid. Die duiwel probeer hier die tydelike aan Jesus verkoop in plaas van die ewige – die kroon sonder die kruis. Die duiwel wil hê dat Jesus aan God se goedheid moet twyfel.

 

Volgende keer kyk ons na die laaste versoeking – die wêreld.