www.bybelkennis.co.za Blog

Is God ’n oneerlike bestuurder? (Lukas 16:1-13)

Is God ‘n oneerlike bestuurder? (Lukas 16:1-13) – Fanie Rudolph

1. Inleiding:

Met die eerste lees van hierdie gelykenis lyk dit asof Jesus ten gunste is van die oneerlike optrede van hierdie bestuurder.  As ‘n mens vinnig deurlees, wil dit selfs voorkom asof Jesus mense aanmoedig om so met geld om te gaan.  Kan dit regtig die geval wees, veral in ‘n boek waar rykdom en uitbuitery sterk veroordeel word?

Kerk toe gaan is tog belangrik (Hebreërs 10:19-25)

Kerk toe gaan is tog belangrik (Hebreërs 10:19-25) – Fanie Rudolph

1. Inleiding:

Ons hoor talle oproepe van mense dat die samekomste van gemeente nie belangrik is nie.  Waar in die Bybel staan dit immers dat ons die eredienste en ander gemeentelike aktiwiteite moet bywoon?  En wat is ons beter af nadat ons ‘n erediens bygewoon het?  Hebreërs 10:19-25 werp lig op die belangrike rol van die erediens in die gemeentelewe.  Miskien moet ons net probeer om meer daarby uit te kom eerder as om eredienste te vermy.

Jesus se modelgebed

Jesus se modelgebed – Fanie Rudolph

1. Inleiding:

Toe Jesus se dissipels Hom vra om hulle te leer bid, gee Hy vir hulle die Ons Vader as model.  Wat maak hierdie gebed so besonders dat Jesus juis dit as model voorhou?