Psalm 1

 

The physical presence of other Christians is a source of incomparable joy and strength to the believer. —Dietrich Bonhoeffer

 

Psalm 1

[Ek gaan dwarsdeur van die Nuwe Testament en Psalms. ‘n Direkte Vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (2014) gebruik maak.]

Billy Graham lees elke maand al 150 psalms. Vir hom het hulle duidelik ‘n besondere betekenis. Meeste van ons, ek ingesluit, lees die psalms nie so sistematies nie – ons pik hier en pik daar. Daarom het ek besluit dat ek hierdie jaar ‘n bietjie dieper in die psalms wil delf. Ek het veral gebruik gemaak van John Goldingay se drie-volume kommentaar – Psalms.

 

Psalm 1 is ‘n onverwagse begin vir ‘n versameling liedere en gebede, want dit is ‘n gedig wat kommentaar lewer op hoe die wêreld werk. Dit vra dat mense aandag moet gee aan God se onderrig. In vers twee kry ons dat die woord tora twee maal gebruik word. Dit word hier met wet vertaal, maar onderrig is ‘n beter vertaling. Hierdie psalm moedig nadenke oor die onderrig van God aan – dit gaan oor twee alternatiewe wêreldsienings.

 

Vers 1 – 3 is ‘n verklaring dat dit goed sal gaan met mense wat in die Here hulle vreugde vind. Dit is iets wat ons ook in Spreuke kry: Dit gaan goed met die mens wat wysheid gevind het, wat insig as sy deel ontvang het (3:13); Dit sal goed gaan met dié wat op my pad bly (8:32); Dit sal goed gaan met die mens wat na my luister (8:34).  Die psalm begin met drie negatiewe stellings: dit sal nie goed gaan met mense wat:

  • die raad van goddelose mense volg;
  • Op die pad van sondaars staan; en
  • In die byeenkoms van spotters sit nie.

As jy tussen hierdie drie groepe mense sit, sal jy mettertyd hulle wêreldsiening aanvaar. Die positiewe alternatief is dat die gewone Israeliete, daarenteen, hulle vreugde in die wet van die Here vind. Hoe doen hulle dit? Hulle sê sy wet dag en nag prewelend op. Vers 3 sê dat die regverdiges soos ‘n boom langs ‘n watervoor sal wees – hy gee vrugte op sy tyd.

 

Vers 4 – 5 is dan ‘n beskrywing van die toekoms van die goddeloses. Hoe verskil hulle van die gelowiges? Die manier waarop die dinge vir hulle uitwerk – die bestemming. Hulle is soos kaf. Kaf is ‘n beeld van iets wat nutteloos is. Hulle is soos kaf, want as die oordeel kom, sal hulle nie staande bly nie.

 

Vers 6. Hier lees ons vir die eerste keer in hierdie psalm van die Here self. Hier kom die psalmis en hy lê twee paaie voor ons: die pad van die regverdiges en die pad van die goddeloses. Dit is baie duidelik dat die Here self by die pad van die regverdiges betrokke is. Die psalmis plaas sy lesers voor ‘n keuse. Watter pad gaan jy volg?

 

Psalm 1 is ‘n inleiding tot wat verder in hierdie boek gaan gebeur – dit berei die pad voor vir wat vorentoe gaan gebeur. Dit sê dat voordat ons die Here kan loof of sy hulp kan soek, moet ons eers aandag aan sy onderrig gee.

Die woorde van die psalms is woorde van geloof (Martin Luther)