Romeine 14 en eenheid in die gemeente

When I understand that everything happening to me is to make me more Christlike, it resolves a great deal of anxiety.”  – AW Tozer

Romeine 14 en eenheid in die gemeente

Kry ons ‘n gemeente waarin die lidmate mekaar liefhet, trek dit mense soos ‘n magneet aan. ‘n Lewende en liefdevolle gemeente groei. Rick Warren sê dat ons in Romeine 14 ses maniere kry waarmee ons mekaar kan opbou en nie aftrek nie.

 

  • Om ‘n meer eensgesinde gemeente te bou, moet ons ons toewy aan die opbou van mekaar. Die lewe is moeilik en daar is genoeg negatiewe mense in die wêreld. Ons het ‘n hele leër bemoedigers nodig – mense wat bereid is om tyd aan my te spandeer en my op te bou.
  • Om ‘n meer eensgesinde gemeente te bou, moet ons die waarde van elke lidmaat waardeer. In elke gemeente kry ons mense met ‘n wye reeks persoonlikhede. Soms sien ons ander as onvolwasse. In ‘n eensgesinde gemeente mag  jy van hulle verskil, maar jy mag nooit vergeet dat Christus vir hulle ook gesterf het. Dit is hoe waardevol en belangrik hulle is. Ek het mos nie die reg om mense vir wie Christus gesterf het, seer te maak nie. Almal is belangrik vir God: leer jy dit en modelleer jy dit?
  • Om ‘n meer eensgesinde gemeente te bou, moet ons op dit wat werklik belangrik is, fokus. Dit is interessant dat gemeente gewoonlik nie oor groot sake verdeel nie – hulle verdeel oor klein dingetjies. Meeste mense wat die gemeente verlaat, verlaat as gevolg van een of ander klein saak. Wyse gemeenteleiers fokus op dit wat innerlik is. Fokus op wat werklik belangrik is.
  • Om ‘n meer eensgesinde gemeente te bou, moet ons ons vryheid ter wille van ander inperk. As my vryheid die werk van God beperk, het ons ‘n probleem. Daar is sekere dinge wat ‘n lidmaat nog kan doen, maar ‘n leier kan dit nie doen nie, want almal hou hom dop. Wees bewus daarvan. Dit is die prys wat ‘n leier moet betaal.
  • Om ‘n meer eensgesinde gemeente te bou, mag ek nie my siening op ander afdwing nie. Sommige mense gaan ontsteld wees, maak nie saak wat jy doen nie. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense (Romeine 12:18). Daar is mense met wie jy nie oor die weg sal kom nie. Jesus het dikwels dinge gesê en gedoen wat die Fariseërs ontstel het. Tog het Hy voortgegaan om hierdie dinge te sê en te doen, want hulle was mense vir wie Hy onmoontlik tevrede kon stel.
  • Om ‘n meer eensgesinde gemeente te bou, moet ons deur die geloof leef. Mense moet in hulle eie gedagtes oortuig wees. Paulus stel hier diegene wat alles eet teenoor diegene wat net groente eet. Jy moet sekere Bybelse  beginsels ontwikkel en in liefde eerlik oor hulle wees.

Dit is die taak van elke gelowige om ander gelowiges op te bou. Doen jy dit nie is jy besig om ‘n deel van jou taakomskrywing te verwaarloos. As jy soos Christus wil wees, moet jy die behoeftes van ander voor jou eie stel – wees ‘n dienaar.

Hoe het Christus ons aanvaar? Onvoorwaardelik. Nie veroordelend nie. Om ander te aanvaar soos Christus dit gedoen het, beteken dat ek hulle moet aanvaar soos Hy my aanvaar nie. Dit word nooit deur my prestasies bepaal nie.