Tagged: Gebruike en Gewoontes in die Bybel

image_pdfimage_print
Woonplek1

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Woonplekke(2)

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Woonplekke(2) – Hennie Stander

Die verkoop van grond

Dit was tog soms nodig om die grond in geld om te sit wanneer ‘n spesifieke familie finansiële druk ervaar het, maar al die grond wat so verkoop is, moes in die jubeljaar (hersteljaar) aan die oorspronklike eienaar teruggegee word. So ‘n jubeljaar of hersteljaar het elke 50 jaar aangebreek. (Levitikus 25:10). Die verkoopswaarde van die land is bereken volgens die aantal jare wat daar nog oor was tot die, aanbreek van die volgende jubeljaar (Levitikus 25:13-17). Die doel van hierdie gebruik was om seker te maak dat enkele persone nie eiendom kon opgaar ten koste van die behoeftiges nie. Volgens Miga 2:2 lyk dit nie of hierdie maatreël gehelp het om sulke uitbuiting te voorkom nie.

Hebron

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Woonplekke(1)

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Woonplekke(1) – Hennie Stander

Die huise in die Heilige Land word vandag deur veral twee prominente eienskappe gekenmerk. In die eerste plek het die huise almal baie dieselfde styl en voorkoms. Hulle neig almal om redelik vierkantig te wees, met ‘n plat dak en met trappe aan die buitekant en is oor die algemeen van wit kalksteenblokke gebou. Hierdie boustyl het ontstaan as gevolg van die heersende klimaat, die beskikbaarheid van boumateriaal en ‘n oorspronklike behoefte om so te bou dat plek bespaar word. Die tweede tipiese kenmerk van die woonplekke in Israel van vandag is dat baie ou huise nog steeds bewaar word tussen die redelike nuwe huise met die gevolg dat besoekers vandag nog, direk langs moderne huise, voorbeelde kan sien van wonings wat sekerlik nie veel verskil van dit wat in Bybelse tye bewoon is nie

boervrou

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Kleredrag(5)

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Kleredrag(5) – Hennie Stander

Vandag kyk ons na sekere interessante Bybelgedeeltes ten opsigte van kleredrag

Mansklere en Vroueklere Deuteronomium 22:5. Alhoewel die klere van die antieke mens bale basies was, was daar nogtans verskille tussen die klere wat mans gedra het, en die klere wat vrouens gedra het. So byvoorbeeld was die klere van vrouens dikwels langer (enkellengte) as dié van mans (knielengte). Die verbod teen die dra van klere van die teenoorgestelde geslag, soos dit in Deuteronomium 22:5 uitgespel word, was egter eintlik ‘n uitspraak teen homoseksualisme. Voorts slaan dit ook op goddelose en kultiese praktyke.

image_pdfimage_print