Tagged: God

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: God se almag, alomteenwoordigheid en alwetendheid

Die Groot Geloofswoordeboek: God se almag, alomteenwoordigheid en alwetendheid

Die algemene betekenis wat mense aan hierdie begrippe heg, word kortliks hier bespreek. Maar die probleme en die betekenis wat ons in die Bybel kry, word bespreek onder *God.

Die “al” vooraan elke woord is opvallend. Dit is ‘n intensief, ‘n alles­oortreffende trap van vergelyking. Dit beteken dat God se mag, sy teenwoordigheid en sy kennis onoortreflik is, die hoogs moont­like vorme van mag, kennis, teenwoordigheid.

Het God engele nodig?

Het God engele nodig? – Jan van der Watt

ʼn Leser vra:

Nadat Jesus gedoop is het die Heilige Gees Hom in die woestyn ingeneem om deur die duiwel versoek te word. Hier het Hy die oorwinning behaal deur telkens die Woord van God as swaard te gebruik. In Openbaring, waar die duiwel gebind en vir 1000 jaar weggesluit word, steur Jesus Hom inderdaad nie verder aan die ou slang nie, maar gee opdrag aan ʼn engel om die nodige te doen. In God se almag wonder mens waarom ‘n leermag van engele dan nodig sou wees as God slegs deur die asem van Sy mond ‘n einde aan alles kan maak.

Die Drie-eenheid

Die Drie-eenheid – Marius Nel

ʼn Leser vra:

Net eers iets waarvan ek effens kennis van dra: Die Boek van Jasher is “Die Boek van die Opregte” waarna daar in Josua 10 na verwys word. Die Boek van Henog behoort meer mense kennis van te neem. In my uitreik na die mense van Israel het ek na dié Boeke verwys en hulle was vertroud daarmee. Die vraag waarmee ek worstel gaan oor ons kennis van God. Ek erken die Heilige Vader en die Heilige Seun en daarom ook die Heilige Gees as my Heilige HERE GOD. Tog fokus ek meer op die Enigheid van God en nie eintlik op die op die Drie-enigheid van God nie. Kan u my asseblief help?

image_pdfimage_print