Verlossing en sending (2)

 

You can plan for a hundred years, but you don’t know what will happen the next moment – Neem Karoli Baba

 

Verlossing en sending (2)

[Ek gaan ‘n hele aantal blogs aan Eksodus spandeer. Ek maak onder andere van “Exalting Jesus in Exodus” (2014) vanTony Merida gebruik.]

(Eksodus 1 en 2)

God is vasberade om Israel uit die onderdrukking te red. Maar wat was God se motief om Israel te verlos?

 

In Eksodus 2:23 – 25 lees ons van God se motief vir die verlossing van Israel. Hierdie gedeelte begin met: Die koning van Egipte het te sterwe gekom. Nou kon Moses na Egipte terugkeer. Ten spyte van ‘n nuwe farao verander die omstandighede van die Israeliete nie: Die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. Hier lees ons hoekom God opgetree het:

  • God weet alles van die onderdruktes. Die Israeliete se geroep gaan op tot God. God hoor dit; Hy het die nood van die Israeliete gesien.  Ons kry God se vermoë om te sien en te hoor dwarsdeur die Skrif. God is bekend met hulle swaarkry. Omdat Hy weet, tree Hy op.
  • God onthou sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. Hy dink aan sy onbreekbare belofte aan hulle. Later, op die regte tyd, dink God weer aan sy verbond om al die nasies deur Israel te seën en stuur vir Jesus. As ons aan God deur Jesus Christus behoort, is ons deel van sy ewige verbond.

 

God se motief om mense te verlos, het nog nie verander nie. God weet alles van almal wat swaarkry en onderdruk word. Maar God onthou ook dat gelowiges deel is van sy nuwe verbond.