Waardes en Psalm 15

Security is the mortal’s greatest enemy – C. S. Lewis

 

Waardes en Psalm 15

Waardes is waarhede waaroor ons nie kompromieë aangaan nie en wat ons gedrag dryf en rig. Hulle is:

  • Motiverend – hulle gee vir ons redes waarom ons sekere dinge doen; en
  • Beperkend – hulle plaas grense, wat ons nie mag oorskry nie, om ons gedrag.

 

Psalm 15 help ons hiermee.  Die psalm begin met ‘n vraag: Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Die antwoord is duidelik: Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat. Die persoon wat die teenwoordigheid van die Here kan geniet, is hy wat onberispelik lewe en wat die waarheid liefhet.

  • Omdat hy die waarheid liefhet, praat hy die waarheid.
  • Omdat hy goedheid nastreef, doen hy sy medemens geen kwaad aan nie.
  • Omdat hy eerlikheid nastreef, hou hy sy woord selfs tot sy eie skade.
  • Omdat hy geregtigheid nastreef, laat hy hom nie omkoop nie.

 

Leiers wat deur waardes gedryf word, pluk die vrugte daarvan – Wie hom hieraan hou, sal nooit wankel nie. Maak nie saak wat om hulle gebeur nie, hulle kan met vertroue lewe, want die regte waardes het hulle besluite gerig. Hierdie vertroue lei tot emosionele en geestelike stabiliteit.

 

Kyk ons na die wêreld sien ons waardes wat onsself in die middelpunt plaas. Watter waardes dryf ons lewe? Is dit ook die waardes wat die psalmis se lewe gedryf het?