Wat is die kerk? Maak dissipels (4)

To follow the Law makes you observant. To follow Jesus makes you a servant – Leonard Sweet en Frank Viola

Wat is die kerk?  Maak dissipels (4)

Ek gaan baie gebruik maak van Andy Stanley se boek: Deep and Wide: Creating Churches Unchurched People Love to Attend (2012).

Katalis #4: Verhoudings

As mense van hulle geloof praat, praat hulle altyd van mense wat God op hulle pad geplaas het. Hierdie mense is oortuig dat God hulle daar geplaas het op daardie spesifieke oomblik. Op elke kritieke kruispad op ons geloofspad is daar mense wie se paaie met ons s’n kruis.

 

Ons praat dan dikwels van God se voorsiening. Wat maak so ‘n verhouding voorsiening?

  • As ek van God deur iemand hoor; en
  • As ek God in iemand sien.

Natuurlik kan ons nie sulke ontmoetings/verhoudings organiseer nie. Wat die kerk wel kan doen, is om ‘n omgewing te skep waarbinne die ontwikkeling van sulke verhoudings bevorder word. Kleingroepe is een voorbeeld hiervan, maar dan moet ons nie kort-kort die groepie verander nie.

Laat ons dan na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente as wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom (Hebreërs 10:24 – 25). Moenie sommer aanvaar sulke verhoudings gaan gebeur nie – fasiliteer dit.

Katalis #5: Sleutelomstandighede

Soms is hierdie omstandighede goed; dikwels gaan hierdie omstandighede met pyn en teleurstelling gepaard. Die gevolge van hierdie omstandighede is soms positief – my geloof versterk – maar soms is dit negatief – ek verloor my geloof. Weereens is dit nie iets wat ons nie kan beplan nie – ons kan dit nie skeduleer nie. Daar is een waarheid om te onthou: dit is nie die gebeurtenis wat my geloof versterk of laat wankel het nie … dit is my interpretasie van die gebeurtenis. Dit is die gevolgtrekkings wat ons midde in die omstandighede maak, wat die uitkoms bepaal.

Watter faktore bepaal hoe ek gebeure en omstandighede interpreteer? Twee faktore is belangrik:

  • My wêreldsiening. God openbaar sy mag dikwels as die mens swak is. As ek glo dat God net goeie dinge laat gebeur, is ek in die moeilikheid.
  • Saam met wie ek my lewe deel. Het ek toegang tot vriende, familie, mentors, leermeesters. Twee vaar beter as een. Hulle inspanning kom tot iets. As die een val,kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie (Prediker 4:9 – 10).

Die soeke na geestelike volwassenheid is ‘n lewenslange onderneming. Daarom moet my benadering tot geestelike vorming dinamies genoeg wees om my deur al die lewensfases te dra.

Hiermee sluit ons hierdie reeks uit Andy Stanley se book Deep & Wide af.