Wat is verdeelde liefde?

image_pdfimage_print

Listening is much more than allowing another to talk while waiting for a chance to respond. Listening is paying full attention to others and welcoming them into our very beings. The beauty of listening is that, those who are listened to start feeling accepted, start taking their words more seriously and discovering their own true selves. Listening is a form of spiritual hospitality by which you invite strangers to become friends, to get to know their inner selves more fully, and even to dare to be silent with you.” – Henri Nouwen

 

Wat is verdeelde liefde?

Dit is liefde wat wegneem van ons liefde vir God. Die profete is baie duidelik hieroor – ons behandel God asof Hy die tweede beste is. Ons doen dit wanneer ons ander se wil en nie God se wil volg nie – as ons nie sy opdragte onderhou nie; as ons ander en nie God nie aanbid en dien. Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien (Matteus 4:10).

God begeer en eis die eerste plek in ons lewens. Hy aanvaar nie ‘n tweede plek nie.  Niemand kan aanspraak maak op die eer wat God toekom nie. Ek is die Here, dit is my Naam, die eer wat My toekom, gee Ek aan geen ander nie, die lof wat my toekom, gee Ek nie aan gesnede beelde nie (Jesaja 42:8).

 

Hier sien ons dat God se Naam die Here is. In Hebreeus is dit YHWH. So sien ons dat met die geboorte van Kain Eva uitroep: Ek het ‘n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here! (Genesis 4:1). Later in dieselfde hoofstuk lees ons: In daardie tyd het die mense begin om die Naam van die Here aan te roep (Genesis 4:26). Van die begin af was God bekend as die Skepper van die mens.

 

Toe God vir Moses na Egipte stuur, vra Moses vir God wat hy moet sê as die Israeliete sou vra wie hom gestuur het. God antwoord: Ek is wat Ek is. Jy moet vir die Israeliete sê: ‘Ek is’ het my na julle toe gestuur (Eksodus 3:14 – 15). Hierdie God is nie afhanklik van engele vir sy wese nie. Inteendeel, alles is van Hom afhanklik vir hulle bestaan. Alles – mense, engele, geeste of alle materiële dinge bestaan net so lank as wat God dit toelaat.

 

Daarom lui die eerste gebod dan ook: Jy mag naas My geen ander gode hê nie (Eksodus 20:3). As ek verstaan wie die Here is, sal ek onmiddellik sien waarom dit verkeerd is om ander gode te hê. Niemand kan met Hom vergelyk word nie. Ek is die Here, Ek het alles geskep, Ek alleen het die hemel oopgespan, Ek het die aarde gevorm; daar was niemand by nie (Jesaja 44:24).

 

Maar hoe lyk hierdie God? Daarna gaan ons volgende keer kyk.

 

image_pdfimage_print