Word Christene dan geoordeel? Hoe verstaan ons Hebreërs 10:26-31 en 32-39?

Word Christene dan geoordeel? Hoe verstaan ons Hebreërs 10:26-31 en 32-39? – Kobus Kok

Christo Fourie vra:

Hebreërs: Ek het n paar vrae: 2) Verstaan glad nie Hebreërs 10: 26 tot 38, WANT AS ONS GERED IS HOEKOM DIE VEROORDELING ? 

Dr. Kobus Kok antwoord:

Word Christene dan geoordeel? Hoe verstaan ons Hebreërs 10:26-31 en 32-39?

Die woorde van Hebreërs 10:26-31 maak sekere gelowiges bekommerd:

26Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. 27Daar bly alleen ‘n verskriklike verwagting oor van oordeel en ‘n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. 28As iemand die wet van Moses oortree, en twee of drie getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. 29Hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy kry wat die Seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, geminag het en die Gees van genade beledig het? 30Ons weet tog wie Hy is wat gesê het: “Dit is mý reg om te straf; Ek sal vergeld;” b

en verder: Die Here sal oor sy volk oordeel.” c 31Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val.

Die sterk uitsprake in Hebreërs 10:26-31 moet verstaan word teen die agtergrond van die situasie waarin die gemeenskap verkeer het, waar sommiges in ‘n sekere sin hulle eerste liefde verlaat het en weer terug geval het in hulle ou gewoontes en met hulle ganse lewe doelbewus opsetlik teen God gekies het. Dit sien ons onder andere duidelik in Hebreërs 6:4-8:

4Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het aan die Heilige Gees, 5die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het 6en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulleself kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle Hom in die openbaar tot ‘n bespotting. 7Dit is soos met grond wat die reën indrink wat dikwels daarop val. As dit bruikbare gewasse voortbring vir dié wat dit bewerk, word dit deur God geseën. 8Maar as dit doringstruike en dissels oplewer, is dit waardeloos en is die tyd naby dat God dit vervloek. Die uiteinde daarvan is die vuur.

Die belangrike om hier raak te sien, is dat daar met ander woorde in die gemeenskap van Hebreërs diegene was wat afvallig van die geloof geword het. In hulle lewe het hulle dorings en dissels opgelewer al het God met al sy waters van seën oor hulle lewe gespoel. Dit herinner aan dit wat ons in 1 Johannes lees as sonde teen die Heilige Gees, naamlik wanneer ek en jy opsetlik met ons ganse lewenshouding wys dat ons eintlik teen God gekies het. Sulke mense, sê die Hebreër skrywer, is so bietjie in die moeilikheid.

Maar dan sien ons sommer in die volgende vers (Hebreërs 6:9) die troostende woorde aan die wat in hulle harte regtig lief is vir die Here:

9Maar, geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter: dat julle gered sal word. 10God is nie onregverdig nie: Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy Naam betoon het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. 11Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end-uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê totdat die dinge waarop julle hoop, vervul is. 12Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van dié wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het.

Daarom Christo, kan jy maar weet dat net soos jou naam van die Griekse woord Chrisma kom wat “gesalfde” beteken, dat God aan jou kant is omdat jy aan hom behoort. Eintlik kan ons maar vir mekaar sê dat indien ons aan Hom behoort, en met ons hele wese Hom dien, ons nooit, ooit veroordeel sal word nie. Inteendeel, deur geloof, geduld en volharding sal ons deel kry aan al die dinge wat God beloof het. Weet daarom dat daar in Christus geen veroordeling meer is nie, want mense wat aan God behoort het immers die reg ontvang om kinders van God genoem te word (Johannes 1:12). 

 

Outeur: Dr Kobus Kok