1

1 Petrus 3:21

1 Petrus 3:21 – Jan van der Watt

Pieter vra:

Ek wil graag weet hoe 1 Pet. 3:21 verstaan behoort te word wanneer dit ‘n soteriologiese dimensie (of “reddingsdimensie”) aan die doop gee in sy hoedanigheid “as ‘n bede/antwoord [eperotema]”? Want as die doop red “as ‘n bede/antwoord [eperotema],” impliseer dit nie dat die soteriologiese dimensie van die doop ook aan die subjektiewe kant van die doop (gesuggereer deur die woord “eperotema”) gekoppel word (en nie alleen aan die objektiewe “deur die opstanding van Jesus Christus”) nie? (Ek verstaan dat die teks ‘n “ex opere operato”-siening van die doop teenspreek, maar dit is tog sekerlik moontlik om die subjektiewe element in terme van geloof te beskryf eerder as die ritueel self?)

Antwoord:

Prof Jan van der Watt antwoord:

1 Petrus 3:21 is inderdaad ’n moeilike gedeelte in die Bybel. 1 Pet 3:21 is die enigste teks in die Bybel waar dit lyk of daar direk gesê word dat die doop red. Dit is ook byvoorbeeld een van die redes waarom daar gesê word Sola Scriptura (die Bybel alleen). Dit beteken onder andere dat ons nie alleen een moeilike vers moet gebruik om leerstellings op te bou nie, maar dat ons gebalanseerd moet kyk na al die gedeeltes wat byvoorbeeld oor die doop gaan en dit dan gebalanseerd in verhouding tot mekaar moet oorweeg. In 1 Kor 10, waar Paulus sê dat die Israeliete deur die wolk en water gegaan het, maar tog nog verlore gegaan het, sien ons byvoorbeeld dat Paulus nie van mening was dat mens gered sal word deur doodgewoon gedoop te word nie. Dit gaan om veel meer. ’n Belangrike Bybelse groep boeke soos die Johannese Evangelie en Briewe noem nie eers die doop as dit om redding gaan nie. Nee, mens moet in Jesus glo – daar vind mens redding.

Kommentatore verskil hoe om 1 Pet 3:21 te verstaan. Daar is byvoorbeeld ’n argument wat die aflegging van die vuilheid van die liggaam sien as dat ’n persoon voor die tyd reeds sy of haar sonde afgelê het en dat die doop dus nie na redding verwys nie, maar dit net bevestig, want die persoon het hom of haar reeds bekeer. Die appel of bede tot ’n skoon gewete wat met die doop saamhang wys wel dat die doop nie net ’n leë ritueel is nie, maar dat daar verwagtinge mee saamgaan. Dit bly egter ’n baie moeilike gedeelte waarvoor daar nie verklarings bestaan wat heeltemal seker is nie.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt