1

13 Mei: Hoe goed is ou geheue?. – Jan van der Watt

Joh 18:12-40 (fokus 18:12-27)

 Hoe goed kan jy onthou? Interessant genoeg, daar is gewoonlik ʼn direkte verhouding tussen die lengte van jou geheue en die situasie waarin jy is. Dink maar hoe vinnig ʼn kind kan vergeet wat hy gedoen het, as die moeilikheid begin nader kom. Aan die ander kant onthou die visserman gewoonlik té goed hoe groot die vis was wat weggekom het. Ons geheues laat ons ook (gerieflikheidshalwe) nogal dikwels in die steek as dit kom by vullis uitdra of daai stukkende ding in die huis wat reggemaak moet word. Natuurlik is dit nie ‘n geval van hoe goed jou geheue is nie, maar hoe sterk jou wil is – wat wil jy onthou en wat wil jy vergeet.

Petrus het ook eenmaal so ʼn “blank” geslaan toe sy situasie vir hom begin warm word het. Hy kon of wou glad nie onthou dat hy Jesus ooit gesien het of naby Hom was nie. “Neeee, hy was noooooit ʼn dissipel van Hom nie” (18:17,25). Toe dinge vir Petrus te warm begin word het, het sy geheue hom ook lelik in die steek begin laat (26).

Dit laat my wonder hoe goed my geheue is as dinge vir my as Christen begin warm word?  Wat onthou ek van Jesus as ek by ʼn plek kom waar mense nie van Jesus wil hoor nie? Vergeet ek ook maar om te onthou?

Hoe goed is jou geheue? Of anders gestel, hoe graag wil jy Jesus onthou as dinge vir jou begin warm word. Die antwoord sal nogal vir jou baie vertel van jou verhouding met Hom. As die antwoord nie so positief is nie, onthou dan maar weer vir Petrus. Hy het kans gekry om sy foute reg te maak en het dit gebruik. Jy moet ook as dit nodig is.