1

2 Samuel 6:13

2 Samuel 6:13 – Francois Malan

Jan Smith vra:

11 Samuel 6:13 het betrekking. 1953 vertaling: En toe die draers van die ark ses treë geloop het,hy ‘n bees en vetgemaakte kalf geoffer. Bybel in Praktyk:Elke keer wanneer die draers van die ark van die Here ses treë gestap het, het hy ‘n bul en ‘n vetgemaakte kalf geoffer. Engelse vertaling: And was so, that when they that bare the ark of the Lord had gone six paces, he sacrificed oxen and fatlings. Nog een in Engels: And it came to pass, when God helped the Levites that bare the ark of the covenant of the Lord, that they offered seven bullocks and seven rams. Die afstand was omtrent 15 km en as daar elke ses treë stilgestaan is om te offer is bykans 4000 bulle en kalwers doodgemaak.Die verse verskil egter en mens wonder wat die regte feite dan is?

Antwoord

Prof Malan antwoord:

In die Hebreeuse bronteks staan:

  1. V12        en dit is aan koning Dawid vertel (onvoltooide tyd) seggende: die Here het die huis van

Obed-Edom geseën (voltooide handeling) en alles wat aan hom behoort vanweë die ark

van God;  en Dawid gaan (onvoltooide handeling) en bring (onvoltooide handeling) en

bring (onvoltooide handeling) die ark van God van die huis van Obed-Edom na die stad

van Dawid met vreugde.

  1. V13        En dit gebeur (onvoltooide handeling) dat die draers van die ark van die Here ses treë

geloop het (afgehandelde handeling) en hy slag (onvoltooide handeling) ‘n bul en ‘n

vetgevoerde bees.

Die 1933 en 1953 van die Afrikaanse Bybel vertaal vers 13:

En toe die draers van die ark van die Here ses treë geloop het, het hy ‘n bees en ‘n

vetgemaakte kalf geoffer.

Die ou Hollandse vertaling sedert 1637 ook so, maar praat van osse en gemeste vee, soos die ou King James sedert 1611. Die Revised Standard Version 1952, die New International Version 1978 en die New King James 1979 praat ook as een keer se offer (lg. praat van fattened sheep).

Die Boodskap met ‘n bietjie verduidelik vir die jeug:

toe die mense wat die kis dra ses treë geloop het, het Dawid ‘n bul en ‘n vet kalf vir die

Here geslag.

Vgl. Good News Bible 1977: After the men carrying the Covenant Box had gone six steps,

David made them stop while he offered the Lord a sacrifice of a bull and a fattened calf.

Die Lewende Bybel van 1982:

Toe die manne wat die verbondskis gedra het die eerste ses treë geloop het, het Dawid

eers ‘n bul en ‘n vetgevoerde jong bees vir die Here geoffer.

In navolging van die Living Bible (paraphrased) 1972: After the men who were carrying it had

gone six paces, they stopped and waited so that he could sacrifice an ox and a fat lamb.

Maar die 1983 vertaling sê:

Elke keer wanneer die draers van die ark van die Here ses treë gestap het, het hy ‘n bul en

‘n vetgemaakte kalf geoffer.

So ook die Nuwe Lewende vertaling van 2006:

Telkens nadat die draers ses treë gegee het, het hulle stilgestaan sodat Dawid ‘n bul en ‘n

vetgemaakte kalf kon offer.

Die ‘elke keer’ en ‘telkens’ in v13 staan nie in die teks nie, maar is ‘n interpretasie van die  werkwoordvorme (die eerste ‘n onvoltooide handeling, die tweede in die afgehandelde vorm, en die derde ‘n onvoltooide handeling). In Hebreeus kan ‘n onvoltooide handeling ‘n enkele handeling aandui of ‘n herhalende handeling, en daarom het die 1983 en NLV 2006 waarskynlik ‘telkens’ ingevoeg omdat hulle dit as ‘n herhalende handeling sien, maar dit kan ook ‘n enkele handeling aandui. Dit is waar die verskillende vertalings vandaan kom

Die merkwaardigste verskynsel van Hebreeus van die Ou Testament is die opeenvolgende/gevolg sinne. As ‘n verhaal begin met die voltooide vorm (soos in v12  wat met ‘n voltooide handeling begin, ‘die Here het geseën’) dan word sy gevolge weergegee deur die koppelwoord ‘en’ gevolg deur onvoltooide tyd/tye – soos al die tye in v12b en v13 behalwe ‘ses treë geloop het’ in v13, wat ‘n afgehandelde handeling aandui, en wat weer gevolg word deur ‘n onvoltooide handeling. Daarom sou al die werkwoorde in Afrikaans in die verlede tyd weergegee kan word. Dit gee nie uitsluitsel of dit ‘n enkele of ‘n herhalende handeling is nie, maar kan tog die gedagte aan ‘n enkele handeling versterk.

In die lig hiervan sou ek meen dat die offer slegs ná die eerste ses treë geoffer is.

Die Griekse vertaling van 250 jaar voor Christus sê:

En daar was saam met hom wat die ark dra sewe kore en ‘n offer, ‘n bees en ‘n

skaap (party manuskripte lees skape).

Baie kommentare aanvaar dat daar slegs ná die eerste ses treë geoffer is, en nie telkens ná ses treë nie.

 

Skrywer: Prof Francois Malan