1

Waarom word Jesus nie duideliker verkondig nie – Jan van der Watt

‘n Leser vra:

Hier is Christus alles en in almal

Hierbo is Kol3:11 b

Hoekom word dit nie wyd en hard verkondig nie?

Antwoord

Prof Jan van der Watt antwoord:

Jou vraag is die vraag wat ons almal het – waarom word Jesus dikwels nie duideliker verkondig nie, amper of mense skaam is om dit te doen (Dit laat my nogal dink aan Jesus se woorde dat as mense hulle vir Hom skaam, sal Hy Hom ook vir hulle in die hemel skaam). Jy verwys na Kolossense. In Kol 2:3 staan daar dat God se geheim/ misterie die volgende is: Christus: in Hom is al die skatte – dinge wat voorheen verborge was vir mense – van wysheid en kennis te vinde). In die konteks van die gemeente van Kolosse was die baie belangrike woorde, want in Kolosse het verskillende ‘misteriegodsdienste’ ‘n baie belangrike rol gespeel. Die misteriegodsdienste was godsdienste waarin ‘n mens in ‘n geheime groep ingelei is. Die groep het beweer dat hulle geheime kennis het wat jou in kontak met god(e) sou bring. As jy dan ingelyf is in so groep het jy dan die geheime wysheid en kennis gekry wat jou in kontak met god(e) gebring het. Dit was waaroor jou godsdiens gegaan het. Nou kom Paulus en se dat hulle nie meer na al die godsdienste toe hoef te hardloop om van God te leer nie. God se misterie, sy geheim, is Christus. As jy Christus ken, wie Hy is en wat Hy vir ons gedoen het, het ons al die wysheid en kennis wat ons nodig het. By Hom leer ons alles wat God wil he ons moet weet, of dit nou oor die manier van lewe (die lewensspel – wysheid) gaan of oor dieper kennis van God self gaan.

As ons dus nie meer ons fokus op God se bron van kennis nie, sy geheime kennis wat ons deel van sy familie maak, wat het ons dan? Net ons eie mensgemaakte idees en godsdiens (so se Kol 2:4, 8-9). Sulke mense sal nog volgens Paulus redeneer dat hulle godsdienstig is, maar Paulus waarsku hulle dat al wat hulle sonder Jesus het, is eintlik maar net ‘n klomp mensegemaakte opinies. 

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 
Waarom is eskatologiese hoop belangrik vir n Christen? – Kobus Kok
Het die Bybel nog altyd Hoofstukke en Verse gehad? – Kobus Kok
DIE WÊRELD SAL NOOIT WEER DIESELFDE WEES NIE – ‘n Kind, Jesus, word gebore en word groot – Jan van der Watt

Kersfees word deur Christen en nie-Christen ewe hard gevier, maar om verskillende redes. Manne met lang baarde, engeltjies, sneeu, takbokke, alles is deel daarvan. Maar wat sê die Bybel daaroor?

Deel 1 – die geboorteverhale van Jesus

 1.1) Kom ons lees die geboorteverhale…

Voor ons begin: as jy moet sê, dink jy die geboorteverhale maak ‘n groot deel van die verhaal van Jesus uit? Indien wel, waarom?; indien nie, waarom nie?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 * Kyk na die volgende. Dit is feitlik al die gegewens wat ons oor Jesus se geboorte in die Nuwe Testament het:

 

DIE VOORKOMS VAN DIE GEBOORTEVERHALE VAN JESUS IN DIE BYBEL

Matteus 1-2

Twee hoofstukke (uit 28): Na die geboorte kry ons die Herodusverhaal met die manne uit die Ooste, die kindermoord en Jesus wat moet vlug.

Lukas 1-2

Twee hoofstukke (uit 24): Die aankondiginge van die geboortes van Johannes en Jesus, asook hulle geboortes, word met lofliedere van die ouers en selfs die engele aangevul.

Johannes

Joh 1:14 – “Jesus het vlees geword en onder ons kom woon”. Joh 6:42 – “Is dit nie die seun van Josef nie”. In Joh 7:42 is daar ‘n implisiete ontkenning dat Jesus in Betlehem gebore is.

Paulus

Gal 4:4-5 – “Maar toe die tyd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het Hy sy Seun gestuur. Hy is uit ’n vrou gebore en van sy geboorte af was Hy aan die wet onderworpe 5om ons, wat aan die wet onderworpe was, los te koop sodat ons as kinders van God aangeneem kon word”. Rom 1:3 – “As mens is Hy uit die geslag van Dawid gebore.” Rom 9:5 – “uit hulle is die Christus as mens gebore”.

Openbaring

Open 12:5 – “Sy het ’n kind in die wêreld gebring, ’n seun, bestem om al die nasies met ’n ystersepter te regeer”.

  • Wat sou jy hieruit aflei oor die belangrikheid van die geboorte van Jesus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Afleidings wat ‘n mens wel kan maak:

  • Die geboorteverhale is relatief tot die res van die evangelie maar skraal en lyk selfs onbelangrik. In die ander boeke van die Nuwe Testament (afgesien van die evangelies) kom dit omtrent nie voor nie, behalwe vir ‘n paar sinne.
  • Opvallend: Markus, wat die eerste evangelie is wat geskryf is, het nie eers ‘n geboorteverhaal in nie. (Kyk hoe begin Markus 1). Dit beteken dat Markus gedink het dat die geboorteverhaal nie nodig is om die evangelie van Jesus Christus te vertel nie. Dit kan daarsonder!
  • Die inhoud van Matteus en Lukas se verhale verskil ook totaal. 

Ons weet ook dat die vroeë Christene nie kersfees (met ander woorde, die geboorte van Jesus) gevier het nie. Dit het eers baie later (hier in die vierde eeu) gebruik geword.

[1] As jy min tyd het, hoef jy nie die verwysings na die Bybeltekste te lees nie – lees net die teks en antwoord die paar vrae. Alles sal nog vir jou sin maak. As jy meer tyd wil spandeer, lees gerus die Bybeldele waarna verwys word. Dit sal jou kennis uitbrei.

Skrywer: Prof Jan van der Watt