1

Die Groot Geloofswoordeboek: Kruis dra/opneem

Die Groot Geloofswoordeboek: Kruis dra/opneem

Kruis dra/opneem

Jesus stel dit as ‘n eis dat die mense wat Hom wil volg:

•             hulself moet verloën

•             hul kruis moet opneem

•             agter Hom moet aankom (Mark 8:34 ev)

Hierdie “kruisdra” het niks daarmee te doen dat ons ons siekte of die algemene seer en lyding in ons lewe geduldig dra nie. Dit het te doen met die lyding wat mense ons aandoen omdat ons Jesus volg.

Dit is ‘n radikale uitspraak. Kom ons kyk eers na selfverloëning. Om iemand anders te verloën beteken om te ontken dat jy hom of haar ken. Ons sien dit in Petrus se reaksie op die diensmeisie se vraag of hy ‘n volgeling van Jesus is. Hy ontken dat hy Jesus ken, en sweer dit selfs later (Matt 26:69 ev). Om jouself te verloën moet dus iets beteken soos om jouself nie te ken nie, om jou behoeftes nie te erken nie.

Daarby kom dan om jou kruis te dra. Die Boodskap omskryf dit as: “Dit is soos om jou eie doodsvonnis te teken” (Mark 8:35). Mense wat gekruisig sou word, moes hul kruis self dra, soos Jesus. Dit be­teken as jy iemand sien wat ‘n kruis dra, het jy geweet daardie persoon is op pad om gekruisig te word. Nou eis Jesus dat ek my kruis moet dra! Dit beteken om my lewe veil te hê vir Hom.

 

Skrywer: Prof Adrio König