1

Die Groot Geloofswoordeboek: Sakramente

Die Groot Geloofswoordeboek: Sakramente

Sakramente

Sekere rites of seremonies in die kerk word “sakramente” genoem.

In die meeste Protestantse kerke is daar net twee, die *doop en die *nagmaal. Die *Katolieke Kerk het sewe. By die doop en die nagmaal (wat hulle die *mis of die *eucharistie noem), het hulle die vormsel (die Protestantse belydenis van geloof), boetedoening, salwing van siekes (“die laaste oliesel”), ordening van ampsdraers, en die hu­welik.

 

Skrywer: Prof Adrio König