1

Is die Heilige Gees ‘n werklikheid?

 

If youth but had the knowledge, if age but had the power – Franse spreekwoord.

 

Is die Heilige Gees ‘n werklikheid?

Vraag:

Is daar enige bewyse vir die bestaan van die Heilige Gees en sy werking? Het ons nie hier maar net met “blinde geloof” te doen nie?

 

Antwoord:

Dr. William Lane Craig antwoord:

Ons moet tussen natuurlike en geopenbaarde teologie onderskei. Natuurlike teologie is wat geloof voorskryf en wat die rede ontdek. Dit het te doen met daardie waarhede wat God aan ons openbaar, maar wat ook met menslike rede bewys kan word. Dit het veral met God se teenwoordigheid en die natuur te doen.

 

Geopenbaarde teologie is wat geloof voorstel, maar wat die rede nie kan bewys nie. ‘n Goeie voorbeeld hiervan is die leer van die Drie-eenheid. Die persoon van die Heilige Gees is deel van die geopenbaarde en nie die natuurlike teologie nie. Ons het Goddelike openbaring nodig om te weet dat God drie-enig is. Dit beteken geensins dat geloof in die Heilige Gees “blinde geloof” is nie.

 

As Jesus die openbaring van God die Vader aan die mensdom was, dan moet ons aanvaar dat dit wat Hy vir ons leer, waar is. Jesus het duidelik die werk en bestaan van die Heilige Gees verkondig wat sou kom om die werk wat Hy begin het verder te voer. Dit sê ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; en wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het … Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, sal die Voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie; maar as Ek gaan, sal ek Hom na julle toe stuur. En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in My nie; die reg is aan My kant, want Ek gaan na die Vader toe, en julle sal My nie meer sien nie; die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel (Johannes 14:25 – 26 en 16:7 – 11).

 

As ons glo wat Jesus ons geleer het, moet ons in die Heilige Gees glo.