1

Gebruike en Gewoontes in die Bybel: Landbou(2) – Hennie Stander

Die Gezer Kalender

Teen die tyd dat die Joodse volk Kanaän ingeneem het, was die landbou aldaar reeds goed gevestig. In Gezer is daar ‘n tablet gevind waarop ‘n seun sy skooloefening gedoen het en wat handel oor dit wat ‘n boer regdeur die jaar moes doen (sien ook die foto):

landboutabel

Aangesien elkeen op sy eie land ook skape en beeste aangehou het, kan daar inderdaad van ‘n selfonderhoudende en ‘n gemengde boerderysisteem gepraat word. Hierdie toedrag van sake het egter reeds vroeg tydens die Joodse koningskap verander, aangesien grond deur die adellikes bekom is ten koste van die oorspronklike boere. ‘n Sisteem van koninklike huurders het ontstaan, en bestuurders is aangestel om toesig te hou oor wingerde, olyfboorde, graanskure en beesboerdery (sien 1 Samuel 8:14). Die profete het hulle stem verhef teen die inpalming van grond wat ten koste van die armes geskied het (Jesaja 5:8) en Nehemia het bepaal dat die eiendom aan hul oorspronklike eienaars teruggegee moes word (Nehemia 5). Hierdie situasie het daarna onveranderd so gebly totdat die land deur die Griekse, en Romeinse leërs verower is. Daarna het dit weer moontlik geword om grond te vergaar (vgl Lukas 12:18-19).

Ons sal vervolgens, aan die hand van die skoolseun se kalenderoefening, kyk na sommige van die produkte wat gekweek is.

GezerKalender

Die Gezer Kalender-hierdie is ‘n skoolseun se oefening wat hy op ‘n tablet geskryf het en waarin hy aantekeninge gemaak het oor die werk wat ‘n landbouer regdeur die jaar moet doen.

 

Skrywer:  Prof Hennie Stander