1

Gister, vandag en tot in alle ewigheid

                                                       

We cannot aspire to him (God) in earnest until we have begun to be displeased with ourselves. For what man is not disposed to rest in himself? Calvyn

 

Gister, vandag en tot in alle ewigheid

Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid (Hebreërs 13:8)

Daar is drie belangrike implikasies opgesluit in hierdie stelling oor Christus.

 

  • Christus verander nie; Hy is altyd dieselfde. Reeds in Hebreërs 1:8 en 12 lees ons: Maar van die Seun sê Hy: … Maar U, U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie. Jesus kan jy vertrou. Dit beteken nie Hy is soos ‘n sfinks – ‘n stil foto – nie. Dit is die onveranderlikheid van Christus in sy lewe, liefde, heiligheid, genade, geregtigheid, waarheid en mag. Hy is altyd dieselfde vir ons al verander ons omstandighede.
  • Die belang van die evangelies. Die onveranderlikheid van Christus is sy onveranderlikheid soos ons dit in die evangelies kry. Daar kry ons sy karakterskets. Ons kan dus sê: “As dit is hoe Jesus toe was, is Hy tans nog net so.” Ken ons nog die Christus van die evangelies?
  • Christus is die hoeksteen van die waarheid. Net na die skrywer die onveranderlikheid van Jesus Christus beskryf het, sê hy: Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie (13:9). Vals lering verberg die heerlikheid van Jesus Christus. As ons in geloof en liefde vir Christus groei, soos ons dit in die Skrif kry, beskerm dit ons teen afdwaling. Dit help ons om tussen goed en kwaad te onderskei.

 

Ons moet ons oë op Jesus Christus vestig. Hy verander nooit nie.