JOHANNES DIE DOPER – ‘N NUWE TYD BREEK AAN EN DIE PAD WORD GELYKGEMAAK (1)

image_pdfimage_print

JOHANNES DIE DOPER – ‘N NUWE TYD BREEK AAN EN DIE PAD WORD GELYKGEMAAK (1) – Jan van der Watt

deel 1 – Johannes die Doper

Die evangelie van Jesus begin met Johannes die Doper; daaroor is al vier evangelies dit eens. Johannes die Doper speel egter ‘n belangrike rol in die die Nuwe Testament, belangriker as wat ons soms dink. Geleerdes meen dat mense in die tyd van Jesus meer van Johannes die Doper geweet  en gedink het hy is belangriker as Jesus. Selfs Josefus, die skrywer van die Joodse geskiedenis, skryf ‘n langer stuk oor Johannes die Doper as oor Jesus. Johannes was ‘n prominente figuur in daardie tyd wat selfs die koning aangevat het – dit sou uiteindelik sy dood kos. 

 

 

Voor jy verder na die diagram kyk – wat weet jy alles van Johannes die Doper?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Ek weet nie of jy geweet het hoeveel inligting ons regtig oor Johannes die Doper in die Nuwe Testament het nie. Dit is nogal baie – kom ons gaan van hulle deur:

 

JOHANNES DIE DOPER IN DIE NUWE TESTAMENT

 

Johannes se geboorteverhaal

Johannes se geboorte aangekondig – Luk 1:5-25; Johannes se geboorte – Luk 1:41,57-66. Hy word groot – Luk 1:80.

 

Inleidende (en belangrikste) verhale oor sy prediking en doop

Matt 3:1-17; Mk 1:2-11; Luk 3:1-22; Joh 1:6-8, 19-36; Prediking teen Herodes Luk 3:19-20; Hy het vir almal gepreek – Matt 21:31-32

 

Hoe het hy geleef?

As arm woestynswerwer – Matt 3:4; 11:18; Mk 1:6. In die omgewing van die Jordaan – Joh 10:40-41.

 

Verskille oor wat Jesus en Johannes leer – Johannes se groot vraag aan Jesus

Johannes vra of Jesus die Messias is – Matt 11:2-19; Luk 7:18-35. Vrae oor vas, gebed en Sabbat – Matt 9:14-17; Mk 2:18-22; Luk 5:33-39; 16:14-18.

 

Johannes se doop vs. Jesus se doop – dit verskil

Johannes se doop met water – Mk 11:30; Luk 20:3; Hand 18:25-19:10; Joh 3:22-30; 4:1. Jesus doop met die Heilige Gees – Matt 3: 11; Mk 1:8; Luk 3:16; Joh 1:33; Hand 1:5; 11:6.

 

Hoe belangrik was Johannes die Doper volgens Jesus?

Baie belangrik Matt 21:23-27; Selfs soos Elia – Matt 17:11-13; Maar tog nie regtig so belangrik as dit by Jesus kom nie – Joh 5:33-36; Matt 11:2-29; Luk 7:18-35.

 

Sy verdere verhouding met Jesus

Mense verwar Jesus met Johannes die Doper (wat uit die dood opgewek is – Matt 16:14; Mk 6:14-16; 8:27-33; Luk 7:7-9; Hy was onbelangrik in die teenwoordigheid van Jesus – Matt 3:11; Mk 1:7; Joh 1:26, 30; 3:27-30; Hand 13:24-25.

Tronk toe en sy dood

Matt 4:12; 14:1-10; Mk 1:14; 6:17-29 – Herodes vang hom en onthoof hom

 

Uit hierdie inligting sien ons dat die Nuwe Testament vir ons ‘n redelike volledige prentjie gee van Johannes die Doper – van sy geboorte af, sy prediking, sy lewe en selfs hoe hy dood is. Waarom was dit vir die vroeë Christene so belangrik om so baie van Johannes te weet?

 

As jy nou die prentjie van Johannes die Doper “aanmekaar” moet sit, wie dink jy was hy, waaroor het hy gepreek en vir wie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

As jy dalk eers wil lees wat Josefus, die Joodse geskiedskrywer oor Johannes te sê gehad het, hier is dit:

 

Wel, party van die Jode het gedink dat die vernietiging van Herodes se weermag van God af kom en dat dit geregverdig was, as straf vir wat hy aan Johannes gedoen het, wat die Doper genoem is; Herodes het hom doodgemaak, hy (Johannes) wat ‘n goeie man was. Hy het die Jode opdrag om deugsaam te leef, beide wat hulle regverdige optrede teenoor mekaar as was hulle toewyding teenoor God betref en om hulle daarom te laat doop.  Die was (met water) was vir hom aanvaarbaar as hulle daarvan gebruik maak, nie alleen om van hulle sonde ontslae te raak nie, maar vir die reiniging van hulle liggame, met die veronderstelling dat die siel vooraf deeglik deur regverdigheid gereinig is. Toe baie mense in skares na hom toe gekom het – hulle was behoorlik meegevoer deur sy woorde – het Herodes begin vrees dat die groot invloed wat Johannes oor die mense gehad het, hom die mag en die neiging sou gee om ‘n rebellie op die been te bring, want die skare het gereed gelyk om enigiets te doen wat hy vra. Herodes het dit toe goed gedink, deur Johannes dood te maak, om enige moeilikheid wat Johannes mag veroorsaak te verhoed en om so nie vir homself moeilikheid op die hals te haal deur ‘n man te spaar wat hom sou laat jammer kry as dit te laat is nie. Gevolglik is Johannes, weens Herodes se suspisieuse geaardheid, as gevange na Magerus, die vesting wat ek vantevore genoem het, gestuur waar hy doodgemaak is. Die Jode is nou van mening dat die vernietiging van Herodus se weermag was sy straf en was ‘n teken van God se afkeur van hom. (Ant. 18.2 §116-119).

 

 Maar hoekom was Johannes die Doper so belangrik? Daarna kyk ons volgende keer.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...